Bijdrage Van Raan aan debat over begroting I&W


17 oktober 2019

Alle seinen staan op groen voor een krimp van de luchtvaart.

Ik geef u vier aanwijzingen daarvoor:

1. De steun voor krimp neemt toe. Zoals reeds gememoreerd elders

2. Er komen nu grenzen op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid, in de concept luchtvaart nota

3. Nederland gaat eindelijk de stikstofuitstoot op grote hoogte meenemen, zodat een eerlijker beeld ontstaat en die absurde, niet-houdbare sprookjeswereld van de luchtvaartsector ontmaskerd wordt.

4. De Kamer is het erover eens met elkaar dat vliegvelden een natuurvergunning moeten hebben.

Dat laatste is een hele belangrijke uitspraak, schokkend dat ie nodig is, maar als deze minister niet horen wil, moet ze het maar voelen. Vliegvelden moeten een natuurvergunning hebben. Punt. En die hebben ze, behalve Eelde, niet. Punt

Dan kan een vliegveld niet open. Zeker niet die in aanbouw zijn. Je kan niet van een gerealiseerd ‘general aviation’[1]project wat Lelystad is, naar een gerealiseerd ‘groot commercieel vliegverkeer’[2]project zonder natuurvergunning. Dat kan niet.

Je kan ook niet vooruitlopen op een uitkoopregeling voor stikstofruimte om een nog niet gerealiseerd project, wel gerealiseerd te krijgen. Je weet niet of die uitkoop mag, en je weet ook niet of je vervolgens extern mag salderen, zonder dat de wet wordt aangepast.

Je weet een ding wel zeker, die wetswijziging is er niet binnen twee maanden doorheen. Je kan dus nu niet zeker weten of je al je vergunningen krijgt. Zeker als je project nog niet, zoals Lelystad, gerealiseerd is. Of vind zij Lelystad een gerealiseerd project? Graag een reactie van de minister.

Wat je wel zeker weet is dat Remkes pas in mei volgend jaar een advies uitbrengt over Luchtvaart, en daarmee Lelystad Airport. Wat je ook zeker weet is dat het openen van Lelystad om daarmee de groei luchtvaart te bevorderen, indruist tegen elk gezond klimaatverstand.

Voorzitter, ondanks dat het project Lelystad airport nog volop in de stijgers staat, wil deze minister de boel forceren en vóór alle adviezen, wettelijke uitspraken en zonder vergunningen toch al een knoop over opening doorhakken? Met je trekker over een geiten pad, de boel forceren om je zin te krijgen.

Dat kan niet, voorzitter, daar is deze kamer het ook over eens. Is dit al de laatste keer dat we met de minister spreken over Lelystad Airport voordat zij een beslissing neemt? Erkent deze minister dat die beslissing niet genomen kan worden? Graag een reactie?

Voorzitter, ik rond af. Lelystad Airport kan niet open, en het is daarnaast tijd voor een set ambitieuze maatregelen om de luchtvaart te doen krimpen. Een kerosinetaks en een CO2-budget voor de luchtvaartsector in lijn met een eerlijke bijdrage aan het 1,5⁰C-doel. Op deze punten heeft de Partij voor de Dieren aangehouden moties staan, waarvan ik de Kamer oproep om deze te steunen.

Laten we samen gaan regelen dat de luchtvaart straks niet in haar eentje al onze klimaat- en natuur- en veiligheidsdoelstellingen om zeep helpt.

Dank u wel.