Motie Arissen voor jaarrond open­stelling van Kroon­domein Het Loo


28 maart 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Koningin Wilhelmina in 1959 het eigenlijke Kroondomein Het Loo heeft geschonken aan de Nederlandse bevolking,

constaterende dat de Nederlandse Staat jaarlijks honderdduizenden euro’s betaalt voor onderhoud van het Kroondomein,

van mening dat de Nederlandse bevolking daarom jaarrond toegang moet krijgen tot dit natuurgebied,

verzoekt de regering om het eigenlijke Kroondomein Het Loo jaarrond geheel open te stellen voor het publiek,

en gaat over tot de orde van de dag.Arissen


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, D66, DENK, PVV, FVD

Tegen

VVD, CDA, CU, SGP, PvdA, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Arissen voor verbod op de doorvoer van walvisvlees via Nederlandse havens

Lees verder

Motie Moorlag/Arissen: Verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer