Inbreng PvdD bij Initi­a­tiefnota 100% veilig sparen en betalen


15 oktober 2019

Inbreng Partij voor de Dieren Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

De leden van de Partij van de Dieren-fractie hebben met veel interesse de initiatiefnota gelezen en danken de indiener voor het opstellen van de initiatiefnota. Het is van groot belang dat vanuit de Kamer initiatieven ontplooid worden om het complexe en vaak onrechtvaardige financiële systeem structureel te hervormen. Deze initiatiefnota draagt bij aan deze ambitie. Deze leden hadden nog enkele vragen.

De leden van de Partij van de Dieren-fractie vragen de indiener of zijn voorstel een mogelijk antwoord is op de huidige realiteit van (nakende) negatieve rente. Veel mensen maken zich zorgen over dit onderwerp en ook in de Kamer gaan er geluiden op om de negatieve rente aan banden te leggen. Kan er sprake zijn van een negatieve rente binnen dit voorstel?

Voorts vragen deze leden een (korte) reactie te geven op het voorstel van het Sustainable Finance Lab, dat een voorstel heeft gedaan voor een proef en evaluatie met betrekking tot een centrale-bankrekening voor consumenten.[1]Hoe verhoudt dat voorstel zich met het voorstel van de indiener?

Voorts vragen deze leden de indiener om een korte reactie te geven op een aantal andere voorstellen, zoals die door een andere organisaties zijn gedaan. Het gaat hier om een voorstel van Ons Geld, waarin een veilige rekening wordt aangehouden bij de overheid/centrale bank, om de ‘Bankgirocentrale 2.0 van de Triodos Bank en digitale munten, zoals de Libra.

In Zweden is er op initiatief van de Zweedse Centrale Bank meer samenwerking tussen de Centrale Bank en de politiek op het gebied van het eKrona-project. De leden van de Partij van de Dieren-fractie Dieren vragen of de indiener kans ziet om voorstellen in deze richting te ontwikkelingen, of is de strikte scheiding tussen de Centrale Bank en de politiek een te groot obstakel in dezen?

[1] https://sustainablefinancelab.nl/wp-content/uploads/sites/334/2019/10/191010-SFL-brief-aan-Vaste-Kamercie-Financien-betreffende-WRR-rapport-Geld-en-Schuld.pdf