Bijdrage Wassenberg aan algemeen overleg over nertsen


11 november 2020

Voorzitter,

Het zwartste scenario is dat er een nieuwe pandemie ontstaat. Niet vanuit Wuhan, maar vanuit Denemarken.

Dat was de dringende waarschuwing van het Deense RIVM vorige week. Daar zijn nieuwe virusvarianten ontstaan in de nertsenfokkerij. Virussen waar ook mensen mee zijn besmet. Virussen waartegen vaccins mogelijk niet werken.

De Deense minister-president wees op de wereldwijde gevolgen die dit zou kunnen hebben. Ze greep direct in. De hele nertsenfokkerij zal worden stilgelegd tot in ieder geval na 2021. Alles om te voorkomen dat het virus onder nertsen blijft rondgaan en blijft muteren.

Hoe anders is de reactie van ons kabinet.

Het OMT-Z adviseerde in augustus en ook vandaag weer, om de sector zo spoedig mogelijk te beëindigen. Ik citeer: “Hoe langer er nertsen op grote schaal gehouden worden terwijl het virus nog circuleert, hoe langer het risico voor de volksgezondheid blijft bestaan”.

Zo spoedig mogelijk. Niet in maart 2021. Niet eind 2020. Zo spoedig mogelijk.

Voorzitter, het OMT-Z adviseert ook om niet alleen de pups, maar ook alle fokdieren zo snel mogelijk te doden. Maar dit is de sector niet van plan. De minister schrijft vandaag dat een deel van de fokkers buiten het risicogebied hun fokdieren aanhoudt. Maar gisteren in het vragenuurtje zei de minister van VWS iets anders: toen zag hij ‘eerlijk gezegd’ geen enkele prikkel voor nertsenfokkers om moederdieren aan te houden. Waarom zei hij dat? Was hij niet geïnformeerd door zijn collega van LNV?

Die prikkel, dat is de onderhandelingspositie die de nertsenfokkers hiermee in de schoot geworpen krijgen. Ze zullen hun dieren aanhouden tot ze hebben wat ze willen: nog meer geld.

De compensatieregeling laat nog op zich wachten. Is dit omdat er met de sector wordt onderhandeld over de miljoenen die de fokkers eisen?

Wat de Partij voor de Dieren betreft is het schandalig en niet te verantwoorden dat de minister van plan is om 150 miljoen euro uit te trekken voor het uitkopen van de nertsenbedrijven. Om elke nertsenfokker een bontbonus van 1,4 miljoen te geven. En welke garantie krijgt Nederland dat het daarbij blijft?

De nertsenfokkers trekken dus niet alleen de dieren het vel over de oren, maar ook de belastingbetaler.

Voorzitter, we kunnen het ons niet veroorloven om te wachten tot het wetsvoorstel door de beide Kamers is aangenomen. We hebben namelijk geen enkele garantie dat dit nog voor 1 januari het geval is.

Geef de regie niet uit handen aan nertsensector. Geef de sector niet de kans om te onderhandelen met de volksgezondheid als inzet.

Interessant voor jou

Monde­linge vragen Ouwehand over de nertsenhouderij

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer