Bijdrage Van Esch aan AO Arbeids­markt­beleid in de zorg


12 november 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil, net als vele andere partijen zojuist, de spreektijd hier graag gebruiken om aandacht te vragen voor de benarde positie van zorgmedewerkers. We hebben het in de Kamer de afgelopen tijd al heel vaak over dit onderwerp gehad. Wij steunen de pleidooien van onder andere de SP en de PVV, die hier al langer voor strijden. De Partij voor de Dieren heeft vanaf het begin af aan de roep om meer salaris voor de zorgmedewerkers gesteund.

Deze week zijn twee rapporten verschenen waarin wordt bevestigd wat we allang weten: de salarissen in de zorg moeten omhoog, en het zorgpersoneel moet meer invloed en zeggenschap krijgen.

Voorzitter, ik heb het hier dan niet over de chirurgen en de specialisten, die ook heel hard werken maar dat wél terugzien in hun salaris. En ik heb het al helemaal niet over de vrijgevestigde artsen waarvan Follow The Money deze week onthulde dat zij geld verdienen aan de coronacrisis, belastinggeld nog wel, dat door de huidige beloningsmethodiek achter coronatesten, zo in hun zakken verdwijnt. Kan de minister een reactie geven op dit onderzoek van Follow the Money? Vindt zij dit een goede besteding van publieke middelen? Zo nee, welke actie gaat zij ondernemen?

Voorzitter, ik heb het natuurlijk over de verzorgenden en verpleegkundigen en alle andere medewerkers in de verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en andere sectoren, die keihard werken en daar altijd al veel te weinig voor terugzien. Daar kwam de coronacrisis begin maart nog eens bovenop. Terwijl het kabinet alvast 3,4 miljard euro klaarzette voor KLM, moesten de zorgmedewerkers het doen met applaus. En rolden we ook nog eens veel sneller dan gedacht een tweede golf in. Inmiddels zijn er in beide Kamers moties aangenomen om het salaris van het zorgpersoneel structureel te verhogen. Waar wacht het kabinet nog op, vraag ik deze minister? Want het zo vaak gegeven antwoord dat de salarissen al omhoog gaan en zijn gestegen de afgelopen jaren, kom op, dat was al geen steekhoudend argument, maar met nu nog 2 onderzoeken (op verzoek van de regering zelf) die aangeven dat het anders moet, dan is vasthouden aan het huidige, slappe beleid, echt niet meer te verantwoorden.

Voorzitter, hoe gaan we dat dan betalen? Daar heeft de Partij voor de Dieren al eens een voorstel voor gedaan. Daar wil ik nu opnieuw aandacht voor vragen. Laat die ongezonde voedseljongens van de fastfood- en de frisdrankketens gewoon meebetalen, zij hebben tenslotte decennialang flink verdiend aan het ongezond maken van Nederland.

Ik weet dat gezondheidsbevordering niet onder deze minister valt, de dossiers zijn binnen het kabinet van elkaar gescheiden. Maar eigenlijk zijn gezondheidsbevordering en medische zorg natuurlijk innig met elkaar verbonden. De mensen die ziek worden van ongezond voedsel en tabak doen na verloop van tijd een beroep op medische zorg. Zij zijn ook nog eens extra kwetsbaar voor corona. Gisteren was er opnieuw een oproep van artsen aan het kabinet om daar meer aandacht aan te besteden. Kan het kabinet op die oproep reageren in een brief voor het volgende coronadebat?

De behandeling van leefstijlgerelateerde ziekten kost bakken met geld. Geld dat we kunnen uitsparen, als we meer inzetten op preventie. Het preventieakkoord van het kabinet dat er nu ligt, is tot stand gekomen met de dikke vette vingerafdruk van de voedselindustrie erop. De Partij voor de Dieren heeft het kabinet al vanaf het begin van de coronacrisis om extra inzet gevraagd op dit punt, maar concrete actie van het kabinet blijft nog altijd uit. Erkent de minister dat er flink bespaard kan worden op medische zorg als we meer inzetten op preventie? Heeft de minister van Medische Zorg contact hierover met de staatssecretaris van VWS? Vindt zij het voldoende wat er nu gebeurt met het preventieakkoord, met het oog op de stijgende zorgkosten in haar portefeuille? Wat vindt zij van het voorstel van de Partij voor de Dieren om de industrie te laten meebetalen aan een structurele salarisverhoging voor de zorg? Graag een reactie.

Voorzitter, dankuwel.