Bijdrage Thieme Debat over de Europese Top


22 oktober 2011

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Voorzitter,

In 1997, tijdens de eurotop in Amsterdam werd de Nederlandse gulden, na bijna 700 jaar afgeschaft. Vanaf dat moment gingen anderen meebeslissen over de waarde van ons geld en over de economie binnen onze samenleving.

Het opportunisme van de wensdenkers regeerde, voorzitter, en dat doet het nog steeds.

De Europese grondwet werd ingevoerd tegen de wil van bijna 2 op de 3 Nederlanders. Er was sprake van een gedwongen huwelijk van 17 landen in gemeenschap van goederen, waarbij de partners nauwelijks weet hadden van elkaars financiële handel en wandel. Eén ding stond wel vast, er was geen exit strategie.

In een kinderlijke euroforie, begonnen de rijke Europese landen massaal goederen naar arme zuidelijke landen te exporteren, vanuit het Samen-voor-ons–eigen denken. Als we allemaal veel consumeren op de pof, worden we allemaal rijk. Onze banken zitten tot over hun oren in bij uitstek Zuid Europese staatsobligaties, omdat die zo lekker rendeerden. En zoals gezegd, voor dit onverantwoorde beleid stonden en staan burgers garant. De politici die tegen beter weten in, hun burgers het euromoeras in hebben getrokken, weten niets beters te bedenken dan in dat moeras te pleiten voor een sprong voorwaarts.

Er moet leiderschap getoond worden, is het mantra, alsof iedereen die tegen deze operatie is, leiderschap zou ontberen. De Partij voor de Dieren vindt ook dat er leiderschap getoond moet worden, maar niet via het stimuleren van business as usual. Er zal een hervorming van het financiële stelsel nodig zijn, zodat bankieren weer vooral gaat over het ordentelijk verloop van het geldverkeer, op een transparante manier. Waarbij er geen ruimte is voor banken om te speculeren of om speculatie te faciliteren. Waarbij flitskapitaal wordt afgeremd, in plaats van bevorderd. Niets daarvan is in de huidige maatregelen terug te vinden.

Voorzitter, het probleem waar we vandaag over spreken, is het probleem van een voorschot op de toekomst. Het probleem van het naïeve geloof dat de bomen tot in de hemel zouden kunnen groeien, als je er met z’n allen maar vurig in gelooft.

We overschrijden de reproductiecapaciteit van de aarde zodanig dat we 4 aardbollen nodig zouden hebben wanneer de hele wereldbevolking zou consumeren zoals de Nederlandse bevolking doet, en desondanks gaan we door met het exporteren van onze fouten, en we nemen daarbij onaanvaardbare risico’s.

Risico’s die nu al leiden tot een dominocrisis van ongekende omvang. Resultaat van opportunisme, prestige, kortzichtigheid en roofbouw. We zitten in het Europese schuitje, dus we zullen moeten meevaren, is het credo. De problemen die buiten schuld en medeweten van de burgers in ons land zijn ontstaan, moeten nu worden opgelost door een Europees noodfonds dat een omvang zou kunnen krijgen van 2000 miljard Euro. Alleen de redding van Griekenland gaat minstens 444 miljard Euro kosten volgens een rapport van de trojka en de redding van Italië, Spanje, Ierland, Portugal en mogelijk ook Frankrijk, België en Oostenrijk zal een veelvoud van dat bedrag vergen.

In die door politici gecreëerde noodsituatie ligt de weg open voor een Europese staatsgreep: meer overdracht van bevoegdheden op weg naar de Verenigde Staten van Europa, want het gaat nu om zulke grote belangen, om zoveel geld, dat we niet aan onszelf moeten denken maar aan Europese solidariteit.
Voorzitter, als er iets is waar het dumpen van duizenden miljarden euro’s in een bodemloze put niets mee te maken heeft, is het met solidariteit. Of met soliditeit.

Voorzitter, dit debat gaat om des keizers baard, de Europese regeringsleiders hebben allang besloten, en er zijn te weinig politici die ze durven te stoppen op hun heilloze weg.

Maar voorzitter, nog dit jaar zal er ook een besluit moeten worden genomen over de nieuwe wet die het Europese Stabiliteits Mechanisme (het ESM) mogelijk maakt, met een startkapitaal van maar liefst 700 miljard Euro.

Ik heb daar wat vragen over.
Een startkapitaal van 700 miljard Euro! Waarom 700 miljard Euro, voorzitter, waar komt dat bedrag vandaan en hoe is het onderbouwd? Graag een antwoord van de minister-president.
En voorzitter, is het waar dat ESM leden elke kapitaalaanvraag onvoorwaardelijk en onherroepelijk binnen 7 dagen dienen te storten? Wat betekent dat voor onze soevereiniteit wil ik van de minister-president weten.
Kan de Raad van Bestuur van het ESM het kapitaal zonder overleg wijzigen zoals in artikel 10.1 staat?
Is het waar dat het ESM juridische immuniteit kent, waardoor het recht volledig buitenspel geplaatst wordt? Wat betekent dat voor onze soevereiniteit en democratische controlemogelijkheden, zoals in art. 27 staat?

Is het waar dat de directeuren en personeelsleden van het ESM volledige juridische onschendbaarheid genieten en dat ze dus aan niemand democratische verantwoording schuldig zijn? Graag een antwoord van de minister-president.

Voorzitter, de bevolking is niet geraadpleegd bij de introductie van de Euro. De mening van de bevolking is niet gerespecteerd bij de invoering van de Europese grondwet. Voorzitter, is het kabinet bereid een referendum uit te schrijven over de invoering van het ESM en de vergaande soevereiniteitsoverdracht? Graag helder antwoord op deze vragen, ik overweeg een motie op dit punt.

Voorzitter, er zal een einde moeten komen aan het nemen van een onverantwoord voorschot op de toekomst, evenzeer als ik van mening ben dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO vergunningverlening voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven

Lees verder

Bijdrage Thieme VAO Europese schuldencrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer