Bijdrage Thieme VAO Europese schul­den­crisis


25 oktober 2011

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Voorzitter. De voormalige president van de Nederlandsche Bank, Holtrop, voorzag al in 1963 wat het probleem zou kunnen zijn van een gezamenlijke munt: "Geld is een attribuut van soevereiniteit. Als een land zijn munt opgeeft, heft het zichzelf een beetje op". Holtrop had gelijk. En niet zo’n beetje. Wij spreken vandaag als het parlement van een land dat zichzelf een beetje heeft opgeheven.

Het zijn politieke motieven geweest om de euro in te voeren; het waren geen monetaire motieven, want de euro had en heeft een louter symbolische betekenis. Hadden we wisselkoersen onverbrekelijk aan elkaar gekoppeld en de munten vrij inwisselbaar gemaakt, hadden we daarmee een gezamenlijk monetair beleid gehad dat heel goed mogelijk is met met verschillende munten. Maar de opportunistische politieke keus om overhaast te beginnen met het grootste monetaire experiment uit de geschiedenis, komt ons nu duur te staan en vooralsnog lijkt niemand daar de politieke verantwoordelijkheid te nemen.

Voorzitter, wij weten allemaal dat de problemen met Griekenland het topje van een enorme ijsberg vormen. We kunnen wel net doen alsof die problemen voorkomen kunnen worden via een massieve steun aan Griekenland, maar wij weten dat dit ijdele hoop zal zijn. Rammelende begrotingen krijg je niet rond met positief denken. Miljarden euro’s worden in een bodemloze put gegooid en het lost niets op.

Voorzitter, de rente van de Griekse staatsobligaties blijft maar oplopen. De rente van Griekenland staat inmiddels op 190% voor 1-jaars geld. De kans dat je de rente of de hoofdsom krijgt terugbetaald, wordt steeds kleiner geacht. De 10-jaarsrente noteert rond 24% en de 2-jaarsrente staat inmiddels op 78%. Is de minister van financiën nog steeds overtuigd dat elke Euro die wij aan de Grieken hebben geleend, terug komt met rente?

De Partij voor de Dieren-fractie zal geen steun geven aan het afgeven van ongedekte cheques door het kabinet, wij zullen niet bij de instant gedoogpartners horen. Hoe verder het kabinet het hoofd in de strop van insolvabele zuidelijke lidstaten steekt, hoe moeilijker het exitscenario zal worden.

En, voorzitter, datzelfde geldt voor de instant gedoogpartners van het kabinet op dit traject. Zij doen alsof er eisen gesteld kunnen worden in ruil voor gedoogsteun. Maar voorzitter, als diezelfde partijen tegelijkertijd beweren dat faillissement rampspoed voor ons allen betekent en dat dat nooit mag gebeuren, met andere woorden, we kunnen onder geen enkele omstandigheid ‘nee’ zeggen tegen uitbreiding van het noodfonds, dan hoef je geen eisen meer te stellen. Want dat betekent dat je hoe dan ook ongelimiteerd laat bijstorten.

Voorzitter, geld lenen kost geld, en lidstaten die dat niet beseffen of erkennen zullen zelf op de blaren moeten zitten, die zorgen kunnen wij niet van ze overnemen. Of onze levens zijn zozeer verkleefd dat we die keuze niet meer hebben volgens het kabinet. In dat geval zijn we overgeleverd aan de communicerende vaten van de Verenigde Staten van Europa en zullen de reserves van onze burgers, met hard werken opgebouwd, letterlijk wegvloeien naar het laagste punt. Het is al anderhalfjaar bekend dat de Griekse schulden gedeeltelijk moesten worden afgeschreven. Maar het dralen van de Europese leiders zorgt ervoor dat de Griekse brand een uitslaande brand is geworden en ook een risico is geworden voor landen die nu nog triple-A status hebben.

Ik wil van het kabinet weten op welk moment zij consequenties denken te verbinden aan stelselmatig niet nagekomen afspraken, of dat er alleen sprake is van verbale flinkheid die op geen enkel moment meer in daden kan worden omgezet. In dat geval is de soevereiniteit van Nederland definitief slachtoffer geworden van een avontuur waar niemand de consequenties kan overzien, behalve dat Nederlandse burgers slachtoffer worden van problemen waar ze part noch deel aan hebben.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Debat over de Europese Top

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Staatsbosbeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer