Bijdrage Partij voor de Dieren AO Duurzaam inkopen


26 maart 2008

Inhakend op de discussie over de vervuilende dienstauto’s van de bewindslieden zojuist wil ik graag opmerken dat hier een makkelijke oplossing voor is: geen vlees eten. Iemand die geen vlees eet, kan in een Hummer rondrijden en nog steeds milieuvriendelijker zijn dan een vleeseter in een Toyota Prius. Mogelijkheden te over zou ik denken.

Voorzitter,
Voordat ik inga op de ambities ten aanzien van duurzaam inkopen door de overheid, wil ik stil staan bij de algemene lijn die dit kabinet voert ten aanzien van de bescherming van ons milieu. Deze regering vindt dat consumenten via hun koopgedrag maar moeten zorgen voor een beter milieu en een beter dierenwelzijn. Maar uit alle hobbels en kuilen die we zien bij het duurzaam inkoopbeleid blijkt wel dat zelfs bij de overheid zelf dit credo niet de gewenste uitwerking heeft. Dat is geen hele grote verrassing, zelfs parlementariërs die de mond vol hebben van duurzaamheid wilden vorig jaar onze motie niet steunen om bedreigde vissoorten te schrappen van het Kamermenu. Verantwoord consumentengedrag is kennelijk nog niet zo eenvoudig. Burgers geven dan ook massaal aan bij grote problemen als milieu en dierenwelzijn stevige regie van de overheid te wensen. De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid kaders moet stellen, en de oplossing van problemen niet over overlaten aan de markt. Dat neemt niet weg dat verantwoord consumentengedrag een bijdrage kan leveren aan een beter milieu en een beter dierenwelzijn. En uiteraard moet de overheid het goede voorbeeld geven.

De Partij voor de Dieren wil graag stilstaan bij twee aspecten van een duurzaam inkoopbeleid. De catering bij de verschillende departementen en de schoonmaakmiddelen die worden gebruikt.
Hoe zit het met het aanbod van vegetarische maaltijden in de restaurants van de verschillende departementen? Wordt er bij de diverse departementen voorlichting gegeven over de klimaateffecten van de aangeboden maaltijden in de kantines? Wordt er aangegeven dat het minderen van de vleesconsumptie positieve effecten heeft op de milieuvriendelijkheid van het departement als geheel?
Dan de schoonmaakmiddelen. Er bestaat een groot scala aan milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen die niet op dieren zijn getest. Is de minister bereid het gebruik van deze schoonmaakmiddelen te stimuleren dan wel te verplichten?
En kan de minister aangeven of dierenwelzijn integraal is opgenomen in de algemene duurzaamheidscriteria van het inkoopbeleid van de overheid?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan feitelijke vragenronde over programmatisch handhaven natuurwetgeving en CITES

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Toekomst mosselsector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer