Bijdrage Partij voor de Dieren aan feite­lijke vragen­ronde Voor­jaarsnota LNV


10 juni 2009

Kunt u een overzicht geven van de projecten die zijn uitgevoerd onder artikel 21.12, 21.13 en 21.14 en de extra kosten die hiervoor gemaakt zijn?

Kunt u toelichten uit welk beleidsartikel de extra bijdrage van 5 miljoen euro aan dierentuin Artis in het kader van natuur- en milieueducatie afkomstig is en welke afspraken hierover gemaakt zijn?

Kunt u toelichten uit welk begrotingsartikel de bijdrage van 5,5 miljoen euro voor het landbouwonderwijs in Afghanistan afkomstig is? Hoe zal deze bijdrage worden besteed, welke partners zijn hierbij betrokken, welke afspraken zijn hiervoor gemaakt en welk deel van de bijdrage zal worden gestoken in onderwijs op het gebied van veehouderij?

Kunt u een overzicht geven van internationale agrarische onderwijsprojecten waar dit kabinet een financiƫle bijdrage aan levert? Kunt u hierbij uiteenzetten om welk type onderwijs en welke tak van de landbouw of veehouderij het hierbij gaat?

Kunt u een overzicht geven van de organisaties die van uw ministerie project- danwel programmasubsidies ontvangen? Om welke bedragen gaat het hierbij en wat zijn de voorwaarden die hier aan gekoppeld zijn?

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Nationale invulling Health Check-akkoord (tweede termijn)

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan het debat over een nieuwe sociaal economische orde in Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer