Bijdrage Partij voor de Dieren aan de feite­lijke vragen­ronde over het jaar­verslag VWS


28 mei 2008

Nr. Vraag

  1. Kunt u aangeven welke posten in het jaarverslag betrekking hebben op dierproeven, het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven en/of de ontwikkeling van de kabinetsvisie alternatieven voor dierproeven?

    Kunt u aangeven hoeveel op deze posten is uitgegeven voor dierproefgerelateerde zaken?
  2. Kunt u aangeven wanneer de kabinetsvisie alternatieven voor dierproeven naar de Kamer verstuurd zal worden? Kunt u tevens aangeven welke budgetten voor de uitwerking van deze visie gereserveerd zijn in 2008 en 2009?
  3. Kunt u aangeven welke patiƫntenorganisaties in 2007 zijn gefinancierd door uw ministerie, met welk doel en welke bedragen hiermee gemoeid waren?