Bijdrage Ouwehand AO PAS Natura 2000 (vervolg)


8 februari 2012

[…]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter, ik moet zo dit debat verlaten voor een ander debat. Als ik helemaal aan het einde aan het woord kom, dan kom ik in de problemen. Ik hoef niet als eerste het woord, maar ik moet wel om ongeveer 17.50 uur vertrekken.

De voorzitter: Mevrouw Ouwehand, u bent net gepromoveerd tot fractievoorzitter. U bent de enige fractievoorzitter in ons midden. Die eer valt ons niet vaak toe bij Landbouwoverleggen. U krijgt daarom als eerste het woord.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ik wilde juist een poging doen om het gezellig te houden, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren als ik als eerste mag spreken. Dat is de staatssecretaris ook wel een beetje van mij gewend, zeker op het punt van Natura2000 en de programmatische, of liever problematische, aanpak van stikstof. Ik houd mijn bijdrage kort omdat ik eerder weg moet. Mijn medewerker zal zeker de antwoorden van de staatssecretaris nauwkeurig volgen en opschrijven. Ik draai er ook niet omheen. De Partij voor de Dieren heeft er geen vertrouwen in. Het komt niet goed met de manier waarop dit kabinet, staatssecretaris Bleker, omgaat met de natuur. Ik doel met name op de schadelijke activiteiten die de natuur voortdurend onder grote druk zetten. Van de beheerplannen, die nog moeten worden opgesteld, weten wij al dat zij onvoldoende zullen bijdragen aan het verminderen van de schade. De staatssecretaris wil herstel van de natuur, maar daarvan kan geen sprake zijn als niet eerst de schade wordt gestopt. Wij weten ook dat er geen juridische zekerheden zijn voor degenen die in het beheerplan zitten en degenen die daarbuiten vallen. Noch is bekend wanneer er een aanschrijvingsbevoegdheid komt en wie er dan voor de tussentijdse aanpassingen moet opdraaien. Verder weten wij niet wat er gebeurt als de beheerplannen na zes jaar een nieuwe ronde ingaan of als ondernemers geïnvesteerd hebben op basis van een dalende ammoniakdepositie en extra maatregelen nodig blijken te zijn. LTO heeft geen geld, de ondernemers hebben geen geld en de staatssecretaris heeft geen geld. Kortom, de natuur wordt er niet beter van terwijl dat een klip en klare opdracht is. Er zijn grote financiële en juridische onzekerheden, maar tot nu toe heeft de staatssecretaris nog niet het begin van een beantwoording kunnen geven waaruit blijkt dat hij het echt gaat oplossen. Nu niet, halverwege de zomer niet en aan het einde van het jaar ook niet.

Ik kijk dus met grote belangstelling uit naar wat de staatssecretaris in deze hernieuwde termijn gaat zeggen en vooral gaat doen. Ik kondig alvast aan dat ik waarschijnlijk de behoefte heb om dit overleg af te sluiten met een motie zodat duidelijk is dat de Partij voor de Dieren geen enkele verantwoordelijkheid wil dragen voor deze zeer problematische aanpak van de stikstofproblematiek.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Debat Wet financiering politieke partijen

Lees verder

Inbreng Verslag Rijkswet Nationaliteit Zeeschepen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer