Bijdrage Ouwehand aan coro­n­adebat


13 januari 2021

Voorzitter, dank u wel. De zorgen zijn groot. Die hebben er alles mee te maken dat er een nieuwe variant lijkt rond te gaan, de Britse variant, zoals die dan heet, die nog besmettelijker zou zijn en waar we niet al te hoopgevende cijfers over zien.

Voorzitter. Mijn eerste vraag is: wat leert dit het kabinet over de manier waarop ze zich hebben opgesteld in de discussie over de nertsenfokkerij? Daar was steeds het antwoord van de minister van VWS: nou ja, de kans dat je met een nerts in aanraking komt, is niet zo groot, dus dat zal allemaal wel loslopen. Maar het punt is juist dat er een mutatie kan ontstaan die, als die eenmaal gaat rondwaren, niet meer onder controle te houden is. Dat moeten we te allen tijde zien te voorkomen. Dus wat heeft het kabinet op dit punt geleerd?

Voorzitter. Nu het zover is dat er dus een mutatie rondgaat die besmettelijker lijkt te zijn, snap ik dat het kabinet bezorgd is en dat het kabinet probeert maatregelen te nemen om te voorkomen dat we met deze variant opgescheept komen te zitten. Maar de vraag blijft natuurlijk wel of de maatregelen rechtvaardig zijn en voldoende recht doen aan het gevoel dat het kabinet wil uitstralen: samen tegen corona. Waar was de verontwaardiging bij een tot demonstratie omgekat feest in Duindorp? Waarom wordt daar niet gehandhaafd, terwijl het kabinet nu zegt: ja, maar het gaat allemaal zo slecht dat we misschien wel een avondklok moeten hebben? Andere collega's hebben het er ook al over gehad: waarom komen er nog steeds vluchten binnen uit the UK? Vandaag kwamen er zes uit Londen, acht uit overige steden in Engeland, acht uit Schotland en vier uit Engeland. Dat kan het kabinet toch niet menen? De Partij voor de Dieren pleit opnieuw voor een vliegverbod. Je kunt werken met ontheffingen voor als het echt nodig is, maar dit is onrechtvaardig en onhoudbaar.

Voorzitter. Het kabinet kijkt ook moedwillig weg van de situatie in de slachthuizen, een aantoonbare brandhaard van besmettingen. We lazen dat de NVWA nota bene zegt: vanuit het oogpunt van dierenwelzijn — let op! — moeten er meer varkens worden geslacht dan normaal. Laat dat even op je inwerken: vanwege je welzijn moet je dood. Wat is hier gebeurd? Het kabinet had afgelopen jaar alle mogelijkheden om de varkenshouderij in te krimpen, zodat je niet in deze situatie terecht was gekomen. Maar wat doet het kabinet? Lobbyen bij China: kan die markt alsjeblieft weer open voor onze varkenslapjes? Ze brengen willens en wetens die mensen in de slachthuizen in gevaar. Er moeten nu meer mensen werken in de slachthuizen, terwijl de oproep van het kabinet is om zo veel mogelijk thuis te werken. Ja, dat gaat dus niet als je bij de NVWA werkt.

Voorzitter. Dan komen we op het fundamentele punt: corona is een symptoom van een manier van kijken naar de wereld die ons in groot gevaar brengt. De minachting voor dieren en voor de natuur zorgt dat het kabinet grote risico's op nieuwe pandemieën bijna lachend accepteert. Er was afgelopen week een internationale top over de biodiversiteitscrisis. Ik heb daar een paar mooie citaten van. Ik heb gelezen dat Angela Merkel het volgende heeft gezegd: "We weten dat het beschermen van bossen ook de gezondheid beschermt. Wanneer mensen bossen vernietigen, natuurlijke habitatten vernietigen en voorheen onaangeraakte ecosystemen onder druk zetten, vergroten we het risico op pandemieën." Boris Johnson zei: "Vergeet niet dat de coronapandemie het gevolg is van een disbalans in de relatie tussen mensen en de natuur." En wat zei onze minister-president? Hij zei: "Weet je wat echt belangrijk is? Een gelijk speelveld voor bedrijven." Dan heb je het niet begrepen en dan bescherm je Nederland en de rest van de wereld niet tegen een volgende pandemie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Van Raan over biomassa

Lees verder

Schrif­­­te­­­lijke inbreng over de evaluatie van de Wet dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer