Vragen Wassenberg en Vestering over de jachtakte van prinses Amalia voor het beheer van het Kroon­domein


Indiendatum: 17 nov. 2021

Vragen van de leden Wassenberg en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de Minister-President en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de jachtakte van prinses Amalia voor het beheer van het Kroondomein

1. Kent u het bericht ‘Amalia: Ik ben geboren binnen een leven en dat heb ik geaccepteerd’? [1]

2. Is het waar dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald? Zo nee, is ze voornemens haar jachtakte te halen?

3. Is het juist dat de jachtakte niet behaald kan worden voorafgaand aan de 18e verjaardag? Zo ja, is er voor prinses Amalia een uitzondering gemaakt, indien ze haar jachtakte heeft behaald? Zo nee, waarom niet?

4. Indien voor de prinses een uitzondering is gemaakt op de geldende wettelijke voorwaarden, op welke uitzonderingsgronden is dit besluit dan gebaseerd?

5. Is het waar dat prinses Amalia van mening is dat een bezitter van een jachtakte meer weet van de natuur dan een boswachter? [2] Zo nee, op welke wijze heeft ze zich dan uitgelaten over dit onderwerp?

6. Kunt u aangeven hoe lang de opleiding tot boswachter duurt en wat de opleidingseisen zijn inclusief vooropleiding?

7. Kunt u aangeven wat de opleidingsduur van een jachtakte in de regel is en hoe lang in het geval van prinses Amalia? Zijn er vooropleidingseisen?

8. Deelt u de mening dat het diffamerend is in de richting van boswachters als een jachtaktehouder met een staatsrechtelijke voorbeeldfunctie beweert dat jachtaktehouders meer van de natuur weten dan boswachters? Zo nee, waarom niet?

9. Klopt het dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald, omdat de koning heeft aangegeven dit van belang te vinden, omdat prinses Amalia ‘later het kroondomein’ zal overnemen? Zo ja, klopt het dat het beheer van het kroondomein niet direct in handen van de koning ligt, noch van prinses Amalia zal komen? Zo ja, deelt u het inzicht dat prinses Amalia voor het aansturen van het beheer van het kroondomein geen jachtakte nodig heeft? Zo nee, waarom niet?

10. Is er enig verband tussen de voorgenomen aanvraag tot subsidie voor het Kroondomein en de opmerking van prinses Amalia dat ze haar jachtakte is gaan halen op verzoek van de koning en het feit dat ze op termijn ‘het kroondomein zal gaan overnemen’ en ‘niet zomaar een beetje kan gaan jagen’? Zo nee, ziet u een verband tussen het behalen van een jachtakte door de kroonprinses en beheer van het kroondomein? Zo ja, welk?

11. Kunt u deze vraag één voor één beantwoorden voorafgaand aan bespreking van de Landbouw begroting zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?

[1] https://www.trouw.nl/nieuws…

[2] https://www.vorsten.nl/vorsten...