Vragen Van Esch en Vestering over de verwachte groei van de geiten­hou­derij in Noord-Brabant


Indiendatum: nov. 2021

Vragen van de leden Van Esch en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verwachte groei van de geitenhouderij in Noord-Brabant

 1. Heeft u gezien dat de provincie Noord-Brabant in haar ‘Brabants beleidskader landbouw en voedsel 2030’ stelt dat, ondanks de ingestelde geitenstop, het aantal geiten in die provincie naar verwachting met 29% zal toenemen in 2030 en daarna nog verder zal groeien door autonome ontwikkelingen, ofwel door het geld dat in deze sector kan worden verdiend?[1],[2]
 2. Wat is in andere provincies de verwachting met betrekking tot eventuele groei van de geitenhouderij in de komende jaren?
 3. Herinnert u zich dat omwonenden binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij (in totaal 1,7 miljoen Nederlanders) 40 tot 60% meer risico lopen om longontstekingen te krijgen en dat het RIVM stelt dat deze longontstekingen mogelijk worden veroorzaakt door een (nieuwe) zoönose, een van dier op mens overdraagbare ziekte?[3],[4]
 4. Herinnert u zich dat een GGD-toxicoloog afgelopen mei nog waarschuwde dat het medisch onaanvaardbaar is om geitenstops op te heffen?[5]
 5. Erkent u dat de verwachte groei van bijna 30% van het aantal geiten in Noord-Brabant betekent dat een groot aantal mensen te maken zal krijgen met extra gezondheidsrisico’s, ongeacht de vraag of de risico’s worden veroorzaakt door een specifieke ziekteverwekker die van dieren afkomstig is (zoönose) of doordat mensen gevoeliger voor longontsteking worden door de blootstelling aan stoffen, die bij veehouderijbedrijven vrijkomen, zoals fijnstof, endotoxines (onderdelen van micro-organismen) en ammoniak?[6]
 6. Wat denkt u, als degene die politiek verantwoordelijk is op het moment dat er een nieuwe voor de mens gevaarlijke infectieziekte (zoönose) ontstaat in de Nederlandse veehouderij, bij het lezen van dit provinciale beleidskader?
 7. Heeft u gezien dat de gemeente De Ronde Venen een uitbreiding van een geitenbedrijf wil tegenhouden vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, maar dat de Raad van State in opdracht van de betreffende geitenhouder gaat onderzoeken of gemeenten vanuit het voorzorgsbeginsel mogen optreden tegen uitbreidingen?[7]
 8. Deelt u de mening dat gemeenten hun inwoners moeten kunnen beschermen tegen gezondheidsrisico’s? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 9. Erkent u dat deze situatie heeft kunnen ontstaan doordat er nog altijd geen landelijke maatregelen zijn genomen tegen de groei van de geitenhouderij, waardoor het aantal melkgeiten in Nederland sinds 2000 is vervijfvoudigd?[8] Zo nee, kunt u dit toelichten?
 10. 10. Erkent u dat het feit dat u het nog altijd aan provincies overlaat om al dan niet maatregelen zoals een geitenstop in te stellen en deze desgewenst ook weer op te heffen, betekent dat mensen voor hun gezondheid in deze afhankelijk zijn van de goede wil, daadkracht en rechte rug van provinciebestuurders? Erkent u dat zelfs dat niet voldoende is, gezien de verdere (verwachte) groei van het aantal melkgeiten, ook in provincies met een geitenstop?
 11. 11. Wat gaat u doen om de inwoners van Noord-Brabant en ook van andere provincies te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s uit de groeiende geitenhouderij?
 12. Kunt u deze vragen één voor één en voorafgaand aan de behandeling van de LNV-begroting beantwoorden zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?


[1] https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/documenten+landbouw+en+voedsel+brabant/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2060146

[2] Zoals te lezen valt in het milieueffectrapport van het Beleidskader Landbouw en Voedsel Noord-Brabant. https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5709f9f8-c5c4-4f88-9ee4-734f0d8eec8d?documentId=86053e3a-453f-4722-a850-a250218d3af3

[3] Follow the Money, 3 februari 2021, 'Groei intensieve veehouderij leidt tot nieuwe dier-op-mens-ziekten' (Groei intensieve veehouderij leidt tot nieuwe dier-op-mens-ziekten - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl))

[4] RIVM, Veehouderij en gezondheid omwonenden

[5] Omroep Gelderland, 19 mei 2021, 'GGD: 'Houd vast aan geitenstop''

(https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6922782/GGD-Houd-vast-aan-geitenstop)

[6] Antwoorden op de vragen van het lid Van Esch (PvdD) over het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij (2021Z08674), d.d. 23 juni 2021.

[7] https://www.boerderij.nl/stop-op-uitbreiding-geitenhouderij-ter-discussie-bij-rvs

[8] CBS, Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio. Gewijzigd op: 29 september 2021