Vragen Wassenberg over injecties met giftige bestrij­dings­mid­delen in eiken­bomen


Schriftelijke vragen van het Lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over injecties met giftige bestrijdingsmiddelen in eikenbomen.

  1. Kent u het bericht ’Vlinderstichting waarschuwt voor bestrijdingsmiddel eikenprocessierups’? [1]
  2. Is het juist dat in de proef 2500 eiken worden geïnjecteerd met het giftige bestrijdingsmiddel Vertimec, dat ook dodelijk is voor onder meer bijen, hommels en vlinders (waaronder zeldzame soorten)? [2]
  3. Is het juist dat eiken honderden insectensoorten herbergen en dat deze bomen daarmee van cruciaal belang zijn voor veel insecten? [3]
  4. Is onderzocht of Rode lijst-soorten het genoemde gif binnen kunnen krijgen wanneer zij zich op een met gif geïnjecteerde eik bevinden en zich voeden? Zo nee waarom niet? Hoe zal voorkomen worden dat ook andere, beschermde soorten sterven door het gebruik van dit middel?
  5. Is er een ontheffing voor het gebruik van het bestrijdingsmiddel aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming, omdat het gebruikte middel niet soortspecifiek is en dus ook andere insectensoorten zal doden?
  6. Deelt u de zorg dat gebruik van het gif het natuurlijke evenwicht verder kan ontwrichten, waardoor de natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen nog moeilijker wordt?
  7. Is het juist dat het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Gtgb) erkent dat de proef schadelijke en onaanvaardbare effecten kan hebben op de gezondheid van mensen, in het bijzonder kwetsbare groepen, voor dieren en voor het milieu? [1]
  8. Is het juist dat de proef al is begonnen, terwijl er nog een bezwaarprocedure loopt? Zo ja, klopt het dat het experiment daarmee tegen de regels en dus illegaal is? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid om de schadelijke proef, waarbij gif wordt geïnjecteerd in bomen, direct te beëindigen?
  10. Gaat u zich inzetten, bijvoorbeeld via het Kennisplatform Processierups, voor uitsluitend gebruik van natuurvriendelijke oplossingen voor minder eikenprocessierupsen? [4] Zo nee, waarom niet?

[1] https://nos.nl/artikel/2330093-vlinderstichting-waarschuwt-voor-bestrijdingsmiddel-eikenprocessierups.html

[2] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3185908/Nieuwe-aanpak-eikenprocessierups-bestrijdingsmiddel-wordt-in-bomen-gespoten

[3] https://www.wur.nl/nl/show/De-ene-boom-is-de-andere-niet.htm

[4] https://processierups.nu/