Vragen Wassenberg over het moeten wijken van een dassen­burcht voor een nieuw­bouwwijk


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het moeten wijken van een dassenburcht voor een nieuwbouwwijk

  1. Kent u het bericht “Natuurorganisaties des duivels over vangen van dassen bij nieuwbouwproject Roermond”? [1]
  2. Klopt het dat de provincie Limburg een ontheffing heeft verleend om dassen, in de buurt van de televisietoren in Roermond, gelegen tegen natuurgebied het Roerdal, te mogen vangen en verplaatsen voor de komst van een nieuwbouwwijk?
  3. Op welke gronden is de ontheffing gegeven en hoe controleert u of de provincie Limburg zich aan de Wet Natuurbescherming houdt?
  4. Klopt het dat er momenteel nog een vrouwelijke das, mogelijk zwanger, in de burcht aanwezig is, die nu omheind is met een raster, waardoor deze overgebleven das geen voedsel kan vinden? Hoe borgt de provincie dat de overgebleven das genoeg voedsel kan vinden in deze barre omstandigheden en dat er zodoende aan de zorgplicht wordt voldaan?
  5. Op welke gronden is er afgeweken van de zorgplicht en het kennisdocument Das[2], die stelt dat voor een dassenburcht het gehele jaar is aangemerkt als kwetsbare periode en dat binnen het jaar de voortplantingsperiode, welke tussen december en juli valt, de meest kwetsbare periode is?
  6. Welke andere dieren bevinden zich in het gebied en hoe wordt de zorgplicht voor deze soorten gehandhaafd?
  7. Bent u bereid met de provincie Limburg in gesprek te gaan om uit te zoeken hoe het kan dat er nergens zoveel dassenburchten worden vernietigd als in Limburg? [3] Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210208_94960767

[2] https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-003-Kennisdocument-Das-1.0.pdf

[3] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200225_00149092