Vragen Ouwehand over pogingen van de Europese Commissie om kritische EU-lidstaten en nationale parle­menten buitenspel te zetten bij het EU-Mercosur-verdrag


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Ouwehand aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over pogingen van de Europese Commissie om kritische EU-lidstaten en nationale parlementen buitenspel te zetten bij het EU-Mercosur-verdrag, naar aanleiding van berichtgeving in Politico.[1]

 1. Kunt u zich herinneren dat de Tweede Kamer wil dat EU-Mercosurverdrag van tafel gaat?
 2. Kunt u bevestigen dat naast Nederland ook bij andere EU-lidstaten zeer grote bezwaren tegen het EU-Mercosurverdrag leven?
 3. Kunt u bevestigen dat de tijdelijke voorzitter van de EU Portugal de ambitie heeft om het EU-Mercosurverdrag in haar eigen termijn (voor eind juni) door de Raad te laten goedkeuren?[2]
 4. Kunt u bevestigen dat de EU-buitenlandcoördinator Borrell heeft gezegd dat het EU-Mercosur-verdrag mogelijk gesplitst wordt in een handelsverdrag en een politiek verdrag? Kunt u dit toelichten?
 5. Op basis van welk mandaat kan de Commissie besluiten tot een splitsing?
 6. Kunt u bevestigen dat het splitsen van een associatieverdrag in meerdere onderdelen nog nooit eerder gedaan is?
 7. Kunt u bevestigen dat bij een splitsing het Nederlandse kabinet haar vetorecht in de Raad verliest over het met afstand meest controversiële element van het EU-Mercosurverdrag (het handelsgedeelte)?
 8. Kunt u bevestigen dat bij een splitsing ook de Tweede Kamer niet meer de mogelijkheid heeft om het handelsgedeelte te ratificeren of te verwerpen, waardoor de Tweede Kamer feitelijk buitenspel wordt gezet?
 9. Wat wilt u zeggen tegen Nederlandse boeren, milieuorganisaties en andere burgers die zich zorgen maken over het democratische gehalte van de Europese Unie en nu zien dat wanneer lidstaten en nationale parlementen zeer kritisch zijn over een handelsverdrag de Europese Commissie op zoek gaat naar manieren om die kritische lidstaten en nationale parlementen te omzeilen? Denkt u dat deze opstelling van de Europese Commissie het vertrouwen in de Commissie ten goede komt?
 10. Bent u bereid om alles op alles te zetten om deze ondemocratische splitsing van het verdrag te voorkomen, te beginnen door bij de zogenaamde Europese ‘brainstormsessie’ deze maand kenbaar te maken dat een splitsing voor Nederland onacceptabel is, Nederland bij eventuele splitsing hoe dan ook tegen de afzonderlijke elementen gaat stemmen en de Kamer proactief over deze ontwikkelingen te informeren?
 11. Kunt u deze vragen beantwoorden voor de deadline van de inbreng van het SO RBZ/handel van 24 februari aanstaande, zodat voldoende tijd is hier verder op door te vragen?


[1] https://pro.politico.eu/news/eu-mercosur-south-america-trade-deal

[2] Portugal aims to seal EU-Mercosur trade agreement, progress on other deals – EURACTIV.com