Vragen Wassenberg over het dood­rijden van een wolvin door drukte in natuur­ge­bieden


Indiendatum: mrt. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Defensie over het doodrijden van een wolvin door drukte in natuurgebieden

 1. Kent u het bericht ‘Natuurmonumenten weet het zeker: mensen stoorden doodgereden wolf’? [1]
 2. Deelt u de mening dat de drukte in natuurgebieden een risico vormt voor de rust van dieren? Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt u de mening dat dieren in de kraam- en zoogtijd meer rust zou moeten worden gegund? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dat bewerkstelligen?
 4. Deelt u de mening dat een drachtige wolf in haar eigen territorium, zonder dat zij verstoord wordt, niet snel een drukke weg zou oversteken overdag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, beaamt u dat de doodgereden wolvin verstoord is door recreanten?
 5. Is het waar dat er nauwelijks dieren worden aangereden in gebieden waar de maximumsnelheid 60 km/u bedraagt?
 6. Bent u bereid de maximumsnelheid op secundaire wegen in het leefgebied van de wolf substantieel te verlagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum en in welk tijdslot?
 7. Bent u bereid om de maximumsnelheid rond het leefgebied van de otter te verlagen, gezien 1/3 van de otters hun dood vinden door verkeer? [2] Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum?
 8. Deelt u de mening dat extra rust in natuurgebieden niet samengaat met militaire oefenvluchten boven de Veluwe en met activiteiten die samenhangen met afschot van dieren in draag- en zoogtijd? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u aangeven of er dezer dagen militaire oefenvluchten boven de Veluwe gehouden worden en/of wanneer deze gehouden zullen worden?
 10. Kunt u aangeven of er dezer dagen afschotactiviteiten gehouden worden op de Veluwe? Zo ja, welke diersoorten worden geschoten?
 11. Bent u bereid een verbod op laagvliegen en afschot uit te vaardigen gedurende draag- en zoogtijd van de wolf in het leefgebied van de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
 12. Bent u bereid tot het nemen van beleidsmaatregelen om het leefgebied van de wolf beter te beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] https://www.nu.nl/dieren/6120616/natuurmonumenten-weet-het-zeker-mensen-stoorden-doodgereden-wolf.html

[2] De otter doet het goed in de Nederlandse wateren – maar sterft vaak op straat - NRC