Vragen Wassenberg over het bericht dat er pal naast het safa­ripark Beekse Bergen een outdoor hardcore festival is gehouden


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat er pal naast het safaripark Beekse Bergen een outdoor hardcore festival is gehouden.

  1. Wist u dat er geluiden van het hardcore muziekfestival ‘Decibel Outdoor’, dat op 16-18 augustus 2019 plaatsvond in de gemeente Hilvarenbeek, tot ver in de bebouwde kom van Hilvarenbeek te horen zijn geweest en dat dit tot verschillende klachten van bewoners heeft geleid? [1]
  2. Wist u dat de bebouwde kom van Hilvarenbeek aanzienlijk verder verwijderd ligt van het Decibel festivalterrein dan safaripark Beekse bergen, dat slechts door een provinciale weg van het festivalterrein gescheiden wordt? Wist u dat er bij het safaripark geluiden van ruim 88 decibel zijn gemeten?
  3. Wist u dat de extreem harde en lage tonen van het festival als bedreigend en angstaanjagend kunnen worden ervaren door in het safaripark gehouden diersoorten als leeuwen, olifanten en antilopen, aangezien deze diersoorten communiceren met laagfrequente en infrasone geluiden?
  4. Heeft u kennisgenomen van de beelden gemaakt op 18 augustus, waarop te zien is hoe een leeuw in het safaripark zeer onrustig reageert op de dreunende bassen van de hardcore muziek? [2]
  5. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat dergelijke extreem luidruchtige muziekevenementen plaats kunnen vinden pal naast een gebied waar dieren leven, zeker wanneer deze dieren beschikken over een gehoorsysteem dat gevoelig is voor laagfrequent en infrasoon geluid? Zo nee, waarom niet?
  6. Vormt het langdurig blootstellen aan harde en lage geluiden van dieren met een gehoorsysteem dat gevoelig is voor laagfrequent en infrasoon geluid naar uw mening een overtreding van de Wet dieren? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven wanneer de NVWA voor het laatst op inspectie is geweest bij safaripark Beekse bergen om te controleren op het welzijn van de dieren? Is daarbij rekening gehouden met de mogelijkheid dat de dieren blootgesteld zouden worden aan dergelijke harde geluiden? Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u aangeven of de gemeente Hilvarenbeek voorafgaand aan het afgeven van de vergunning voor het festival contact heeft gehad met de NVWA, om te controleren of het organiseren van het festival een overtreding van de Wet dieren zou betekenen? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid paal en perk te stellen aan dergelijke luidruchtige evenementen naast dierenparken, dierentuinen of grenzend aan natuurgebieden? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens maatregelen te treffen? Zo nee waarom niet?

[1] https://www.animalstoday.nl/kamervragen-hardcore-naast-beekse-bergen/

[2] https://youtu.be/fHe7PIBskVI