Vragen Alkaya (SP), Van den Hul (PvdA), Ouwehand (PvdD) en Diks (Groen­links) over de bosbranden in het Amazo­newoud en het Mercosur-verdrag


Schriftelijke vragen van leden Alkaya (SP), Van den Hul (PvdA), Ouwehand (PvdD) en Diks (Groenlinks) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de bosbranden in het Amazonewoud en het Mercosur-verdrag

1) Bent u bekend met de uitspraken van de voorzitter van de Europese Raad tijdens de G7 bijeenkomst in Biarritz over het ‘moeilijk voor te stellen ratificatie van het Mercosur-akkoord zolang de vernietiging van het Amazonewoud voortduurt’? Ondersteunt u deze uitspraak? (1)

2) Wat betekent dit concreet voor de toekomst van het Mercosur-verdrag, wetende dat het beleid van president Bolsonaro gericht is op commerciële exploitatie van het Amazonegebied en direct heeft geleid tot de huidige catastrofe? (2)

3) Vindt u dat de toenemende commerciële exploitatie, met als gevolg zware ontbossing, van het Amazonegebied bijdraagt aan de vernietiging van het Amazonegebied? Kunt u uw antwoord toelichten?

4) Bent u het eens met de stellingname dat het beleid van president Bolsonaro noopt tot heroverweging van het afsluiten van handelsakkoord die verdere ontbossing ten gunste van landbouw stimuleert? Kunt u uw antwoord toelichten?

5) Bent u bereid u aan te sluiten bij uw Franse en Ierse collega’s in hun stellingname dat het Mercosur-verdrag niet mogelijk is zolang de bosbranden in de Amazone voortduren? Kunt u uw antwoord toelichten?

6) Is Nederland en de Europese Unie ook bereid bij te dragen aan de internationale hulp dat op de G7 bijeenkomst in Biarritz, Frankrijk is overeengekomen, mocht president Bolsonaro het toch willen accepteren? (3) Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.france24.com/en/20190824-tusk-says-hard-to-imagine-eu-mercosur-trade-deal-while-amazon-burns

(2) https://foreignpolicy.com/2019/08/05/who-will-invade-brazil-to-save-the-amazon/

(3) https://nos.nl/artikel/2299116-brazilie-weigert-g7-geld-voor-amazone-branden.html