Vragen Wassenberg over het bericht dat een deel van de konik­paarden uit de Oost­vaar­ders­plassen die zijn uitgezet in een natuur­gebied in Spanje, ziek is


Indiendatum: aug. 2019

Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1. Kent u het bericht ‘Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek’? [1]

2. Kunt u bevestigen dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is? Zo ja, wat hebben de paarden opgelopen? Hoeveel dieren zijn er ziek? Wanneer en hoe kan dit gebeurd zijn? Zo nee, waarom bent u daar niet van op de hoogte?

3. Kunt u bevestigen dat de eigenaar van de stichting Paleolítico Vivo, aan wie de paarden zijn overgedragen, Staatsbosbeheer om geld en hooi heeft gevraagd? Zo ja, heeft Staatsbosbeheer aan dit verzoek voldaan? Zo nee, waarom bent u hier niet van op de hoogte?

4. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting Paleolítico Vivo over het bijvoeren van de paarden bij te weinig voedselaanbod? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe kan het dat het hooi in Spanje kennelijk op is, en de stichting in Spanje geen nieuwe voorraad kan betalen? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe is het mogelijk dat de stichting waaraan Staatsbosbeheer de konikpaarden heeft overgedragen, kennelijk om geld verlegen zit? Op basis van welke criteria werd deze stichting geschikt bevonden als nieuwe eigenaar? Is de financiële situatie van de stichting daarbij afgewogen? Zo nee, waarom niet?

6. Klopt het dat Staatsbosbeheer in het contract met de stichting Paleolítico Vivo heeft laten optekenen dat zij na een half jaar en na een jaar zou horen hoe het met de paarden gaat?

7. Kunt u verklaren waarom Staatsbosbeheer wel informatie wil ontvangen over het welzijn van de dieren, maar vervolgens, wanneer de paarden ziek en mager blijken te zijn, naar de stichting in Spanje wijst om het op te lossen?

8. Kunt het contract met de stichting Paleolítico Vivo aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

9. Kunt u verklaren waarom de paarden erg mager zijn en er kennelijk in het Spaanse natuurgebied midden in de zomer ‘niet genoeg voedsel te vinden is’?

10. Op basis van welke criteria is het gebied in Spanje gekozen als geschikt gebied om de paarden uit te zetten?

11. Is daarbij rekening gehouden met slechte weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld extreme droogte in de zomer, waardoor er mogelijk te weinig voedsel te vinden is voor de paarden? Zo nee, waarom niet? Is daarbij rekening gehouden met voldoende beschuttingsmogelijkheden voor de paarden? Zo nee, waarom niet?

12. Op welke manier wordt het welzijn van de paarden gemonitord?

13. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het verzorgen van de paarden bij ziekte? Wordt er toezicht gehouden door een onafhankelijke dierenarts? Zo nee, waarom niet?

14. Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het eventueel uit het lijden verlossen van hele zieke of magere dieren die niet zullen overleven? Zo nee, waarom niet?

15. Is er sprake van jacht in het gebied, en zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze dieren zullen worden bejaagd? Zo nee, waarom niet?

16. Indien bovenstaande afspraken niet gemaakt zijn, op welke manier is de overplaatsing dan in het belang van het welzijn van de paarden geweest?

17. Deelt u de mening dat de paarden een stressvol transport, ziekte en vermagering met alle gevolgen van dien, bespaard zou zijn gebleven wanneer de oorspronkelijke verbindingszones en migratiemogelijkheden in de Oostvaardersplassen mogelijk gemaakt zouden zijn, en de dieren genoeg ruimte en beschutting geboden was? Zo nee, waarom niet?

18. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

[1] https://nos.nl/artikel/2297694-deel-naar-spanje-verhuisde-konikpaarden-is-ziek.html