Vragen Van Raan over het bezoek van de minister van I&W aan de gemeente Eijsden-Margraten vanwege de aanhou­dende overlast van vliegveld Luik-Bierset


1) Kent u de berichten “Minister Van Nieuwenhuizen hoort verhalen over vlieglawaai aan” en “'Overlast vliegveld Bierset niet eenvoudig op te lossen'”?[1] [2]

2) Erkent u dat het “aanhoren” van klachten van omwonenden niet hetzelfde is als deze klachten daadwerkelijk oplossen?

3) Erkent u dat deze omwonenden concrete verbeteringen van u mogen verwachten? Zo nee, waarom niet?

4) Wat zegt het u dat de zorgen bij diverse omwonenden na uw werkbezoek juist zijn toegenomen aangezien u hen geen enkele concrete verbetering in het vooruitzicht heeft gesteld?

5) Op welke wijze worden uw toekomstige beleidskeuzes in het luchtvaartdossier beïnvloed door uw bezoek aan de gemeente Eijsden-Margraten?

6) Zijn er sinds uw bezoek aan de gemeente Eijsden-Margraten nog ontmoetingen geweest tussen vertegenwoordigers van uw ministerie en de gemeente Eijsden-Margraten en/of de provincie Limburg? Zo ja, wat was de agenda van deze ontmoeting(en)?

7) Zijn er bepaalde afspraken of voornemens uit deze ontmoeting(en) voortgevloeid? Zo ja, welke?

8) Kent u de kritiek van burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten op de langverwachte detailanalyse naar de afhandeling van het vliegverkeer in de omgeving Maastricht-Luik?[3] Zo ja, wat gaat u doen met deze kritiek?

9) Wat zijn momenteel de concrete instrumenten waarmee de aan vliegveld Luik-Bierset gerelateerde geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen worden gemeten en berekend?

10) Welke organisatie of overheid beheert deze meetapparatuur en programma’s?

11) Kunt u specifiek uiteenzetten hoe de reacties van Nederlandse belanghebbenden ten opzichte van vliegveld Luik-Bierset precies worden betrokken bij de weging van belangen in de Luchtvaartnota?

12) Welk gewicht geeft u de belangen van klimaat, veiligheid en leefomgeving van mens en dier in het volledige afwegingskader?

13) Gaat u de Belgische overheid informeren over de door u aangekondigde nieuwe Nederlandse werkwijze, waarin het luchtvaartbeleid zich voortaan binnen een brede set aan grenswaarden op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier moet afspelen?[4] Zo nee, waarom niet?

14) Gaat u de Belgische overheid overtuigen om deze werkwijze over te nemen? Zo nee, erkent u dat er dan een spanningsveld ontstaat tussen de verschillende werkwijzen van beide landen? Zo nee, waarom niet?

15) Erkent u dat na ruim zes jaar aan vrijblijvende afspraken met de Belgische luchtverkeersleiding er nog geen enkele progressie is geboekt? Zo nee, waaruit blijkt de progressie?

16) Erkent u dat uw naar eigen zeggen uiterste inspanning om de geluidshinder in de omgeving Eijsden te verminderen tot nu toe nog niet heeft geleid tot een definitieve oplossing voor de situatie? Zo nee, waaruit blijkt de progressie?

17) Wanneer mogen we concrete resultaten verwachten van de gesprekken met de Belgische autoriteiten over het beperken van hinder vanuit vliegveld Luik-Bierset?

18) Welke oplossingen, anders dan het zeer traag en voorzichtig maken van vrijwillige afspraken met de Belgische luchtverkeersleiding, kunt u de getroffen inwoners in het vooruitzicht stellen?

19) Erkent u dat er nog steeds geen duidelijkheid is over hoe de Nederlandse overheid het destijds heeft kunnen laten gebeuren dat de ongelijke verdeling van het luchtruim zodanig heeft kunnen ontstaan dat de Belgische overheid daar nu al jaren misbruik van kan maken? Zo nee, hoe zit het dan?

20) Bent u bereid om dit alsnog te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen we een dergelijk onderzoek verwachten?

21) Erkent u dat er nog steeds geen duidelijkheid is over waarom deze situatie nooit is teruggedraaid? Zo nee, waar blijkt dat uit?

22) Bent u bereid om dit alsnog te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen we een dergelijk onderzoek verwachten?

23) Wat zijn de obstakels bij het simpelweg terugdraaien van de ongelijke verdeling van het luchtruim tussen Nederland en België?

24) Wat is uw inzet om deze obstakels weg te nemen?

25) Kent u de uitspraken van toenmalig staatssecretaris Dijksma die zei dat er drastische maatregelen genomen zouden worden als de situatie niet zou verbeteren?[5]

26) Deelt u de mening dat het inmiddels de hoogste tijd is om die drastische maatregelen daadwerkelijk te gaan nemen? Zo nee, waarom niet?

27) Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190710_00114110/minster-van-nieuwenhuizen-hoort-verhalen-over-vlieglawaai-aan

[2] https://www.1limburg.nl/overlast-vliegveld-bierset-niet-eenvoudig-op-te-lossen

[3] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190710_00114110/minster-van-nieuwenhuizen-hoort-verhalen-over-vlieglawaai-aan

[4] Kamervragen Van Raan (Partij voor de Dieren) over het doordrukken van groei op Schiphol. Vraag 12. https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-doordrukken-van-groei-op-schiphol

[5] https://www.1limburg.nl/drastische-maatregelen-wanneer-overlast-niet-afneemt