Vragen Akerboom over het vergassen van ganzen


Indiendatum: 1 aug. 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan de demissionaire minister voor Natuur en Stikstof over het vergassen van ganzen

1. Kent u het bericht ‘Ruim duizend ganzen gevangen en vergast in Kinderdijk’?[1]

2. Is het u bekend hoeveel leed de ganzen ervaren tijdens het vergassen, aangezien ze als watervogel lang hun adem in kunnen houden en wel 120 seconden lang een doodsstrijd voeren, terwijl ze elkaar in blinde paniek in de gaskar vertrappen? Zo ja, wat vindt u van deze manier van doden van ganzen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het u bekend hoeveel mensen een klacht of op via ander wijze hebben gecommuniceerd met de provincie over het vergassen van ganzen, omdat het zien van deze actie als choquerend kan worden ervaren? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om bij de provincies na te vragen hoeveel ganzen er per jaar op bovenstaande wijze worden vergast? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

5. Bent u het er mee eens dat het vergassen van ganzen niet werkt, gezien onderzoek aantoont dat er net zoveel ganzen worden grootgebracht als nodig om de jaarlijkse sterfte te compenseren en dat dus afschot of vergassen zinloos is? Zo nee, waarom niet? [2]

6. Bent u het er mee eens dat er ingezet moet worden op innovatie en preventie, in plaats van continu dieren te doden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

7. Bent u het er mee eens dat er betere alternatieve methoden zijn om ganzen te verjagen, zoals lasers? Zo nee, wat vindt u er van om alternatieve methoden te onderzoeken? Zo ja, wanneer gaat u deze methoden in laten zetten?

8. Vindt u het vergassen van dieren, zoals ganzen, nog van deze tijd, of bent u bereid deze dodingsmethode te verbieden?

[1] https://www.alblasserdamsnieuw...
[2] https://stats.sovon.nl/static/...

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over het toezicht en de handhaving op de eco-regeling van de Europese landbouwsubsidies

Lees verder

Vragen Wassenberg over het bericht dat asiels een explosieve toename zien van het aantal gedumpte huisdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer