Vragen Van Raan over de docu­menten bij Wob-besluit over criteria lega­li­satie PAS-melders van de rijks­overheid.nl


Indiendatum: 2 aug. 2023

  1. Herkent u de zinnen of de boodschap uit de mail binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel (verder LNV): “Minder goed nieuws is IenW een probleem heeft met de hanteren verificatiecriteria t.a.v. de meldingen, en in het bijzonder de gevolgen daarvoor de PAS-melding van Vliegveld Lelystad. Men is akkoord met de regeling op voorwaarde dat de legalisering van de melding Lelystad wordt geregeld (kort gezegd)? [1] (cursief indiener vragen.)
  2. Op welke rechtsgrond heeft IenW de bovengenoemde voorwaarde kunnen stellen?
  3. Indien een rechtsgrond ontbreekt luidt de vraag: op welke manier heeft IenW de bovengenoemde voorwaarde kunnen stellen?
  4. Herkent u zich in de formulering “Minder goed nieuws is IenW een probleem heeft met de hanteren verificatiecriteria t.a.v. de meldingen, en in het bijzonder de gevolgen daarvoor de PAS-melding van Vliegveld Lelystad. Men is akkoord met de regeling op voorwaarde dat de legalisering van de melding Lelystad wordt geregeld (kort gezegd)? Zo nee, kunt u uitsluiten dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verder IenW) op geen enkele manier druk heeft uitgeoefend op LNV om legalisering van de melding Lelystad te realiseren?
  5. Wat is op dit moment de actuele stand van zaken met betrekking tot de legalisering van de melding Lelystad?
  6. Liggen er nu nog afspraken -op welke manier dan ook- tussen de ministeries van LNV en IenW, de ministers, of vanuit het bewindslieden overleg of de Minister Raad over een natuurvergunning voor Lelystad Airport (dus inclusief bredere afspraken waar de Wnb een onderdeel van vormt)? Zo ja, kunt u op hoofdlijnen aangeven welke dat zijn?
  7. Ligt –op welke manier dan ook- de voorwaarde uit vraag 1 nog op tafel?
  8. Komt er naar uw mening een moment dat IenW kiest voor het belang van natuur boven die van de luchtvaartsector, waarbij een nieuwe balans ontstaat? Zo ja, wanneer verwacht u –bij benadering- dat moment?

[1] https://open.overheid.nl/docum...

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het bericht dat asiels een explosieve toename zien van het aantal gedumpte huisdieren

Lees verder

Vragen Van Raan over (mogelijke) begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer