Vragen Wassenberg over de oproep van de NVWA om te stoppen met het kopen van puppy’s omdat het probleem van malafide honden­handel te groot is


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de oproep van de NVWA om te stoppen met het kopen van puppy’s omdat het probleem van malafide hondenhandel te groot is

 1. Heeft u gezien dat een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op dierenwelzijn bij bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren, op Twitter schrijft: “het probleem is veel te groot om overal langs te gaan. STOP met het kopen van pupjes. Dan is de malafide handel afgelopen. Retweet aub zo vaak als het maar kan…”? [1]
 2. Erkent u dat deze oproep om te stoppen met het kopen van puppy’s het beeld bevestigt dat de situatie rond de malafide hondenhandel en de broodfokkers uit Oost-Europa op dit moment totaal uit de hand loopt?
 3. Trekt u het zich aan dat het zover heeft kunnen komen dat de toezichthouder zich genoodzaakt voelt om deze oproep te doen via sociale media? Kunt u dit toelichten?
 4. Heeft de NVWA ook bij uw ministerie aan de bel getrokken over het feit dat de toezichthouder het probleem van de puppyhandel niet aankan? Zo ja, wanneer en wat was uw reactie? Zo nee, hoe verklaart u dat?
 5. Kunt u bevestigen dat er in Nederland jaarlijks 150.000 puppy’s worden verkocht, waarvan er zo’n 80.000 uit Oost-Europa worden gehaald, en dat dit aantal in coronatijd nog verder is opgelopen? Zo nee, om hoeveel dieren gaat het dan? [2]
 6. Kunt u bevestigen dat uit een onderzoek van Deloitte bleek dat de NVWA al vóór de coronacrisis onvoldoende capaciteit had om het toezicht op de hondenhandel en fokkerij naar behoren uit te voeren, dat er onvoldoende capaciteit was om grote zaken uit te voeren en dat het toezicht niet goed risicogericht kon worden uitgevoerd? [3]
 7. Klopt het dat de NVWA geen onderzoek doet in Hongarije, terwijl veel Nederlandse dierenartsen twijfelen aan de documenten die dierenartsen daar verstrekken?
 8. Hoe beoordeelt de NVWA de betrouwbaarheid van de informatie die wordt verstrekt door dierenartsen uit Hongarije?
 9. Gaat u per direct een verbod instellen op de verkoop van dieren via internet? Zo nee, erkent u dat u hiermee deze situatie in stand houdt?
 10. Gaat u per direct een verbod instellen op de invoer van buitenlandse puppy’s uit fokschuren? Zo nee, erkent u dat u hiermee deze situatie in stand houdt?
 11. Wat gaat uw ministerie doen om de oproep van de NVWA om te stoppen met het kopen van puppy’s bij een breder publiek bekend te maken?
 12. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden?

[1] https://twitter.com/nvwadierwelzijn/status/1363915788667805698?s=21

[2] https://www.ad.nl/binnenland/op-zoek-naar-de-schimmige-wereld-achter-hondje-riva-een-plek-waar-geld-belangrijker-is-dan-gezondheid~a9a769eb/

[3] Deloitte, 2020, Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket – bijlage bij het eindrapport