Vragen Van Esch over de Corona Opt-In


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke (vervolg) vragen van het lid van Esch (PvdD) aan de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Corona Opt-In, de wijze waarop mensen hun medische gegevens kunnen beschermen en mogelijk verkeerde antwoorden van de minister.

 1. Kunt u bevestigen dat de Corona Opt-In, de tijdelijke maatregel waarmee 8 miljoen medische dossiers van mensen die daar nooit toestemming voor hebben gegeven zijn opengesteld, nog altijd werkzaam is? Bent u nog altijd voornemens deze maatregel vast te leggen in een AmvB?
 2. Vind u het wenselijk dat zonder dat mensen er van weten hun medische gegevens in te zien zijn voor mogelijk duizenden mensen die niets met hun medisch gegevens te maken hebben?
 3. Kunt u onderbouwen waarom op dit moment geen einde gemaakt kan worden aan deze onwettige gedoogconstructie en waarom terug naar de wettelijke procedure zoals die bestond vóór het instellen van de Corona Opt-In niet mogelijk zou zijn?
 4. Klopt het dat de medewerkers van huisartsenposten (HAP’s) en de spoedeisende hulpen (SEH’s) een samenvatting van de medische gegevens van deze 8 miljoen mensen kunnen inzien?
 5. Klopt het dat de medewerkers van een apotheek een medicatie-overzicht met bijvoorbeeld informatie over medicijn gebruik en allergieën kunnen inzien?
 6. Kunt u aangeven waarom u in de Kamer zei: “De corona-opt-in zorgt niet voor toegang tot deze gegevens voor apothekers bijvoorbeeld”?
 7. Klopt het dat de website https://www.volgjezorg.nl/corona-opt recent is aangepast en de passage waarin stond dat apotheken toegang hadden tot het medicatie-overzicht geschrapt is? Zo ja, is deze passage geschrapt omdat deze onjuist was? Of omdat deze informatie niet graag gedeeld wordt?
 8. Kunt u aangeven hoeveel medewerkers bij de HAP’s, SEH’s en apotheken toegang hebben tot deze 8 miljoen medische dossiers waarvoor nooit persoonlijke toestemming tot inzage is gegeven?
 9. Klopt het dat de enige manier waarop het ‘opengestelde dossier’ weer gesloten kan worden is wanneer een burger zich fysiek meld bij zijn huisarts en daar een geprint formulier inlevert?
 10. Achten de ministers het wenselijk dat mogelijk duizenden of zelfs miljoenen mensen zich gaan melden bij de huisarts? Hoe verhoud zich dit tot het streven om contacten te beperken en de druk op de zorg te verlichten?
 11. Wat moet iemand doen die én zijn medische gegevens wil beschermen én bijvoorbeeld uit angst voor het virus geen bezoek wil brengen aan de huisarts?
 12. Klopt het dat mensen via volgjezorg.nl kunnen controleren of er iemand zonder toestemming in hun dossier heeft gekeken?
 13. Acht u het waarschijnlijk dat mensen, die nooit toestemming hebben gegeven aan enige behandelaar om hun medische gegevens in te zien, periodiek gaan kijken op deze website? Zo ja, waarom?
 14. Kunt u bevestigen dat ook aan de zijde van het ziekenhuis het toezicht op onrechtmatige inzage onvoldoende op orde is aangezien het OLVG Ziekenhuis daarvoor recent nog tot een boete van 440.000 euro veroordeeld werd?[1]
 15. Weet u of andere ziekenhuizen dit toezicht wel op orde hebben? Zo ja, waar blijkt dat uit?
 16. Deelt u de mening dat zolang je dit niet kunt garanderen de toegang van 8 miljoen medische dossiers niet zonder toestemming opengesteld zou moeten kunnen zijn?

[1] https://nos.nl/artikel/2368185-440-000-euro-boete-voor-olvg-vanwege-onvoldoende-beveiliging-medische-dossiers.html