Vragen Vestering over de maximale tempe­ratuur bij dier­trans­porten


Indiendatum: 9 sep. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de maximale temperatuur bij diertransporten

  1. Wat vindt u er van dat afgelopen zomer op verschillende plekken in Nederland wéér dieren zijn aangetroffen die leden aan extreme hittestress tijdens transport naar het slachthuis op hete dagen?[1]
  2. Herinnert u zich dat de Kamer u in juli 2021 opriep om geen diertransporten meer toe te staan bij een temperatuur boven de 30 graden, maar dat er volgens u niet voldoende wetenschappelijke onderbouwing was om de temperatuur generiek te verlagen?[2]
  3. Heeft u gezien dat de EFSA (European Food Safety Authority) inmiddels haar verwachte adviezen heeft uitgebracht over dierenwelzijn tijdens transport?[3],[4],[5],[6],[7]
  4. Heeft u gezien dat de EFSA niet alleen stelt dat dieren meer ruimte moeten krijgen tijdens transport, maar ook duidelijke grenzen stelt aan de maximale temperatuur waarboven dieren niet meer moeten worden vervoerd?
  5. Heeft u gezien dat EFSA op basis van wetenschappelijke studies concludeert dat biggen, varkens en zeugen niet meer moeten worden vervoerd boven een temperatuur van respectievelijk 30, 25 en 22 graden, gezien de grote kans op ernstige hittestress?
  6. Heeft u gezien dat EFSA op basis van wetenschappelijke studies concludeert dat koeien niet meer moeten worden vervoerd boven een temperatuur van 25 graden, gezien de grote kans op ernstige hittestress?
  7. Heeft u gezien dat EFSA op basis van wetenschappelijke studies concludeert dat ongeschoren schapen niet meer moeten worden vervoerd boven een temperatuur van 28 graden en geschoren schapen bij 32 graden, gezien de grote kans op ernstige hittestress?
  8. Wanneer en op welke manier gaat u aan de slag met het wettelijk vastleggen van deze maximum temperaturen?
  9. Kunt u deze één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/beelden-van-oververhitte-varkens-bij-slachterij-vion
[2] Kamerstuk 35 830-XIV, nr. 10, Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden
[3] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7445
[4] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7442
[5] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7441
[6] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7404
[7] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7444