Vragen Vestering en Teunissen over laag­vlie­gende vlieg­tuigen, die vogels verstoren tijdens het broed­seizoen


Indiendatum: 29 apr. 2021


  1. Kent u de berichten ‘Internationale oefening Deviant Dragon’ en ‘Natuurorganisaties vinden laagvliegen met transportvliegtuigen in broedperiode onverantwoord’ ? [1], [2]
  2. Beaamt u dat laagvliegende transportvliegtuigen en militaire oefeningen zeer verstorend kunnen zijn voor vogels, waardoor zij gaan rondvliegen en uitwijken naar andere plekken, zoals blijkt uit waarnemingen en onderzoek? Zo nee, waarom niet?
  3. Onderschrijft u dat dergelijke verstoringen verboden zijn in het broedseizoen volgens de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er een Passende Beoordeling opgemaakt en wat toonde deze aan? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe verhoudt het laagvliegen zich tot de nationale en internationale beschermingsregels voor vogels en hun leefgebied?
  5. Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat Defensie meer in Nederland moet oefenen, omdat dit in verband met coronamaatregelen niet in het buitenland kan, terwijl buitenlandse bondgenoten wel in Nederland komen oefenen?
  6. Bent u bereid om, voorafgaand aan oefeningen zoals laagvliegen met transportvliegtuigen, die mogelijk kunnen leiden tot verstoring in Natura 2000-gebieden, een zogenaamde voortoets op grond van de Wet natuurbescherming op te laten stellen? Dit om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van deze oefeningen voor de beschermde Natura 2000-gebieden en de hier aanwezige soorten? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om geen militaire oefeningen met laagvliegende vliegtuigen uit te voeren in de broedperiode van vogels? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.trynwalden.nl/nieu...

[2] https://www.waddenvereniging.n...