Vragen van Wassenberg over de malafide puppy­handel vanuit Hongarije naar Nederland


Indiendatum: 1 jul. 2020

Schriftelijke vragen van de leden Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Graus (Partij voor de Vrijheid) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de malafide puppyhandel vanuit Hongarije naar Nederland

  1. Kent u de uitzending van Nieuwsuur van 25 juni over de malafide puppyhandel uit Oost Europa naar aanleiding van het onderzoek van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals? [1]
  2. Is het juist dat de NVWA in 2018 in totaal 614 meldingen van misstanden heeft ontvangen en dat driekwart van de meldingen niet in behandeling is genomen? Is het juist dat slechts 3 van de 614 meldingen zijn afgehandeld? Zo nee, kunt u aangeven hoeveel procent van de meldingen wordt afgehandeld en hoe vaak dit tot boetes heeft geleid?
  3. Hoeveel fte is er beschikbaar om alle aspecten van de malafide hondenhandel te controleren?
  4. Vindt u dat u, op basis van het aantal door de NVWA in behandeling genomen klachten, kunt spreken van adequaat handelen door de NVWA?
  5. Erkent u dat het I&R-systeem veel manco’s en tekortkomingen kent, waar malafide hondenhandelaren dankbaar gebruik van maken? Vindt u dat van een I&R-systeem dat aan de basis staat van vele tienduizenden nieuwe registraties van pups waterdicht zou moeten zijn?
  6. Kunt u aangeven op welke termijn de NVWA gaat handhaven op het I&R-systeem?
  7. Onderschrijft u de conclusie die House of Animals uit haar onderzoek trekt, namelijk dat de Hongaarse overheid de puppyhandel vanuit dat land niet of nauwelijks controleert? Zo nee, kunt u aangeven wat de Hongaarse overheid doet om paal en perk te stellen aan de illegale export van puppy’s naar Nederland?
  8. Kent u het bericht dat de Belgische dierenarts Jantina B. door de Rechtbank Antwerpen schuldig is bevonden aan meewerken aan illegale hondenhandel? [2]
  9. Is het juist dat deze dierenarts ook hand- en spandiensten heeft geleverd aan broodfokkers en puppyhandelaren in Nederland, waaronder Meiboom BV te Diessen?
  10. Bent u bereid om alles op alles te zetten om de illegale hondenhandel een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit doen?

[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2338531-aangifte-tegen-hondenfokker-want-er-gaat-nog-veel-mis.html

[2] https://www.animalstoday.nl/jantina-b-medeplichtig-illegale-hondenhandel/