Vragen Wassenberg over het afschieten van jonge zwijntjes


Indiendatum: 1 jul. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het afschieten van jonge zwijntjes.

  1. Kent u het bericht ‘De Wild redt met zijn dierenambulance troep aaibare jonge wilde zwijnen van de dood’? [1]
  2. Is het waar dat in 2020 geboren jonge wilde zwijntjes vanaf 1 juli mogen worden gedood door jagers, ook als de dieren nog in de zoogtijd zijn?
  3. Kunt u aangeven hoeveel jonge dieren er maximaal geschoten kunnen worden en op welke wijze (tijd van de dag, gebruikte munitie, gebruik van restlichtversterkers, gebruik van knaldempers)?
  4. Worden in deze periode ook pasgeboren zwijnen en moederdieren gevangen in vangkooien en vervolgens gedood in de kooien? Hoe verhoudt zich dit tot de wettelijke bescherming die zwijnen in Nederland genieten?
  5. Welke dringende noodzaak is er om pasgeboren dieren te doden? Deelt u de mening dat het onethisch is om bij grote hoefdieren zuigelingen te schieten?
  6. Hoe rijmt u het afschieten van jonge wilde zwijnen onder het mom van populatiecontrole met de verhoogde sterfte van zwijnen door de extreme droogte en voedselgebrek? [2]
  7. Deelt u de mening dat de (terechte) opvang van verweesde zwijntjes door medewerkers van de dierenambulance in schril contrast staat met het afschieten van jonge zwijntjes in het gebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan?
  8. Bent u bereid een schoontijd in te stellen voor beschermde dieren die voorkomt dat de dieren tijdens de draag- en zoogtijd gedood mogen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
  9. Bent u bereid deze vragen spoedig te beantwoorden, gelet op het feit dat het afschot van de wilde zwijnen op dit moment plaatsvindt?

[1] https://www.destentor.nl/apeldoorn/de-wild-redt-met-zijn-dierenambulance-troep-aaibare-jonge-wilde-zwijnen-van-de-dood~a8a64877/

[2] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/jonge-wilde-zwijnen-vallen-bij-bosjes-om-door-droogte/