Vragen Van Raan over de contra­dictie tussen de uitspraken van de minister en een stelling van Corendon


Indiendatum: 1 jul. 2020

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van I&W over de mogelijke contradictie tussen uitspraken van de minister van I&W en een stelling van Corendon over het reisadvies ‘code oranje’.

1) Kent u de stelling van Corendon dat Nederlandse ziektekostenverzekeringen medische kosten in het buitenland dekken “tot een maximum van het tarief in Nederland, ook als een behandeling verband houdt met het coronavirus, ongeacht het geldende reisadvies”?[1] Zo ja, klopt deze stelling?

2) Hoe moeten we deze stelling van Corendon duiden in verhouding tot uw uitspraken tijdens het vragenuurtje van 30 juni 2020, toen u in antwoord op een vraag van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) over een ontmoedigingscampagne voor vliegreizen zei: “… volgens mij is de belangrijkste ontmoediging dat het reisadvies oranje is voor een groot deel van de landen, want dat betekent namelijk ook – en dat hebben we nog even nagetrokken bij het verbond van verzekeraars – dat je dan als je een ziekte oploopt of wat dan ook, dat je dan niet verzekerd bent…”?[2]

3) Wie heeft er gelijk in deze kwestie: de minister of Corendon? Kunt u dat toelichten?

4) Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat Corendon de volksgezondheidsrisico’s bagatelliseert met opmerkingen als De medische voorzieningen die door de Turkse overheid worden verzorgd, staan goed aangeschreven terwijl de kosten betrekkelijk laag zijn; om die reden gaan er jaarlijks ruim een miljoen buitenlanders speciaal naar Turkije voor medische behandelingen”?[3] Zo nee, waarom niet?

5) Wat vindt u er van dat Corendon het reisadvies voor Turkije (code oranje) bagatelliseert met opmerkingen als: “… Dit advies lijkt niet specifiek gebaseerd op de gezondheidssituatie in de Turkse badplaatsen; het lijkt eerder het gevolg van het beleid om voor alle landen buiten Europa – met uitzondering van de Caribische landen binnen ons eigen koninkrijk – vooralsnog het reisadvies op oranje te houden…”?[4]

6) Kunt u de verschillen uiteenzetten voor reizigers die een enkele reis maken vanuit een gebied met code oranje naar Nederland en reizigers die retour reizen tussen Nederland en een land met code oranje, meer specifiek gericht op veiligheidsmaatregelen, preventie en verzekeringen?

7) Erkent u dat het aantal vliegreizen dat inmiddels weer wordt georganiseerd naar bestemmingen met code oranje, voorbij lijken te gaan aan het strikt noodzakelijke karakter dat het uitgangspunt moet zijn bij reizen naar code oranje-bestemmingen?[5] [6] Zo nee, waarom niet?

8) Kent u de recente reclames van vliegtuigmaatschappijen, inclusief aanbiedingen voor ploftickets?[7]

9) Erkent u dat de luchtvaart een versnellende rol gespeeld heeft in het verspreiden van het coronavirus over de wereld? Zo nee, waarom niet?

10) Erkent u dat de luchtvaartsector zelf de volksgezondheid niet op 1 plaatst, maar kiest voor het zo snel mogelijk aanwakkeren van de vraag naar vliegtickets? Zo nee, waarom niet?

11) Kent u de campagne van de Rijksoverheid, waarbij met posters op haltes van het openbaar vervoer werd opgeroepen om alleen noodzakelijke reizen te maken?

12) Bent u bereid om alsnog een actieve ontmoedigingscampagne op te starten voor vliegreizen in het algemeen en risicobestemmingen in het bijzonder, vergelijkbaar met de ontmoedigingscampagne die werd opgericht voor het openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.corendon.nl/klantenservice/blog/2020/06/26/zijn-vakanties-naar-turkije-mogelijk/

[2] Vragenuurtje 30 juni 2020.

[3] https://www.corendon.nl/klantenservice/blog/2020/06/26/zijn-vakanties-naar-turkije-mogelijk/

[4] https://www.corendon.nl/klantenservice/blog/2020/06/26/zijn-vakanties-naar-turkije-mogelijk/

[5] https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/

[6] https://www.rotterdamthehagueairport.nl/reizigers/vluchten/vertrektijden/

[7] Reclame ploftickets Transavia: https://twitter.com/LammertvanRaan/status/1276053321179111429/photo/1