Vragen Van Raan/Van Esch over het gevolgde en te volgen protocol bij Corona repa­tri­ë­rings­vluchten uit niet-brand­haarden


Indiendatum: apr. 2020

Vragen van de leden Van Raan en Van Esch (PvdD) aan de ministers van I&W, VWS en Buitenlandse Zaken over het gevolgde en te volgen protocol bij Corona repatriëringsvluchten uit niet-brandhaarden.

1. Kunt u bevestigen dat de beelden die te zien zijn via Schipholwatch.nl [1], vlucht KL812 betreffen, op weg van Kuala Lumpur naar Schiphol en daar op 11 april om 07.00 uur verwacht werd? Zo nee, hoe zit het dan?

2. Kunt u aangeven hoeveel passagiers en bemanning aan boord van het betreffende vliegtuig waren en op welke wijze het RIVM maatregelen met betrekking tot ‘voldoende bescherming bieden aan cabinepersoneel’[2] zijn toegepast?

3. Deelt u de mening dat een langdurig verblijf in de beperkte ruimte die een vliegtuig biedt, met een groter aantal passagiers dan de RIVM normen normaal toestaan een reëel besmettingsgevaar oplevert voor de passagiers, de bemanningsleden, personeel dat werkzaam is op Schiphol en de volksgezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke nieuwe maatregelen overweegt u dan?

4. Overweegt u (andere) quarantainemaatregelen of -voorschriften voor Corona repatriëringsvluchten uit niet-brandhaarden, zo ja, hoe gaan deze eruit zien?

5. Hoe verhoudt het protocol van de repatriëringsvluchten zich met het protocol dat gebruikt wordt voor de vluchten van arbeidsmigranten[3], met name op het gebied van handhaving van de 1,5 meter regel?

[1] https://twitter.com/SchipholWa...

[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/reizen-van-en-naar-het-buitenland

[3] https://www.ed.nl/eindhoven/vo...