Vragen Teunissen/Van Raan over het bericht dat volgens de secre­taris-generaal van de Verenigde Naties de wereld op de rand van de afgrond staat door de klimaat­crisis


Indiendatum: 21 apr. 2021


 1. Kent u de berichten “VN-chef Guterres: wereld op rand afgrond door klimaatverandering” en “Climate change indicators and impacts worsened in 2020”?[1] [2]
 2. Kunt u een uitgebreide reactie formuleren op het WMO-rapport “State of the Global Climate 2020”?[3]
 3. Onderschrijft u de stelling van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat de wereld op de rand van de afgrond staat door de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?
 4. Wat zegt het u dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur in 2020 zo’n 1,2°C hoger lag dan in de pre-industriële tijd?
 5. Erkent u dat daarmee de opwarming van de Aarde nog verder is opgeschoven naar de kritische grens van 1,5°C? Zo nee, waarom niet?
 6. Erkent u dat iedere tiende van een graad opwarming een groot verschil maakt, zoals o.a. werd aangetoond in het IPCC-rapport ‘Global Warming of 1.5°C’?[4] Zo nee, waarom niet?
 7. Erkent u dat het beperken van de opwarming van de Aarde tot 1,4°C veiliger is dan een opwarming van 1,5°C? Zo nee, waarom niet?
 8. Erkent u dat het 1,5°C-doel uit het Parijsakkoord daarom geïnterpreteerd moet worden als absolute bovengrens? Zo nee, waarom niet?
 9. Erkent u dat het belangrijk is om de verschillende crises van deze tijd – zoals de klimaatcrisis, de natuurcrisis en de coronacrisis – in samenhang aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
 10. Kent u de berichten “Climate change: Carbon 'surge' expected in post-Covid energy boom” en “Global CO2 emissions set for largest rise in 10 years”?[5] [6]
 11. Kunt u een uitgebreide reactie formuleren op het rapport “Global Energy Review 2021” van het Internationaal Energieagentschap (IEA)?[7]
 12. Wat is uw reactie op de voorspelling van het IEA dat de wereldwijde CO2-uitstoot in 2021 sterk zal toenemen?
 13. Onderschrijft u de volgende stelling van IEA-directeur Birol “This is a dire warning that the economic recovery from the Covid crisis is currently anything but sustainable for our climate"? Zo nee, waarom niet?
 14. In hoeverre voelt u zich aangesproken door deze opmerking van de heer Birol?
 15. Erkent u dat dit kabinet vooralsnog diverse beslissingen heeft genomen die haaks staan op een groen herstel uit de coronacrisis, zoals het uitdelen van een blanco cheque aan KLM zonder serieuze klimaatvoorwaarden, het uitdelen van staatssteun aan Royal IHC zonder een exitstrategie voor de fossiele activiteiten en de oprichting van het fossiele Bonaire Brandstof Terminals? Zo nee, waarom niet?
 16. Kunt u een inschatting maken van het percentage van de door Nederland uitgedeelde corona-steunpakketten dat aanstuurt op een aantoonbare breuk met het fossiele ‘business as usual’?
 17. Erkent u dat het merendeel van de corona-steunpakketten is gericht op het herstellen van de oude economie in plaats van op het integraal aanpakken van de klimaatcrisis, natuurcrisis en coronacrisis? Zo nee, waaruit blijkt dat dit anders zit?
 18. Kunt u concreet aangeven hoe u dan wel gaat zorgen voor een groen herstel uit de coronacrisis, een oproep die ondertussen al meermaals en vanuit diverse hoeken van de samenleving aan dit kabinet is gedaan?
 19. Erkent u dat Nederland zo snel mogelijk een maximale inspanning moet leveren om een verdere opwarming van de Aarde te voorkomen en dat het onze morele plicht is ten opzichte van toekomstige generaties om de uitstoot van broeikasgassen in binnen- en buitenland zo snel mogelijk terugdringen? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/19/vn-chef-guterres-wereld-op-rand-afgrond-door-klimaatverandering-a4040440

[2] https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-change-indicators-and-impacts-worsened-2020

[3] Climate change indicators and impacts worsened in 2020 | World Meteorological Organization (wmo.int)

[4] IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. https://www.ipcc.ch/sr15/

[5] Climate change: Carbon 'surge' expected in post-Covid energy boom - BBC News

[6] The Independent (20 april 2021): “Global CO2 emissions set for largest rise in 10 years”

[7] Global Energy Review 2021 – Analysis - IEA