Vragen Teunissen over het Kinder­kli­maat­ak­koord


Indiendatum: 21 apr. 2021


  1. Kent u het Kinderklimaatakkoord?[1]
  2. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de afvaardiging die naar Den Haag komt om het Kinderklimaatakkoord aan te bieden aan de landelijke politiek? Zo nee, waarom niet?
  3. Erkent u dat een Kinderklimaatakkoord niet nodig zou zijn geweest als u – en eerdere kabinetten – genoeg hadden gedaan om de klimaatcrisis op te lossen,? Zo nee, waarom niet?
  4. Erkent u uw verantwoordelijkheid om de hoogste prioriteit te geven aan de reële zorgen die leven bij kinderen over de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat Nederland zo snel mogelijk, zo veel mogelijk moet doen om een verdere opwarming van de Aarde te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat is uw reactie op de drie voorstellen die de basis vormen van het Nationale Kinderklimaatakkoord, zijnde: “duinen ophogen, dijken versterken”, “minder vleeseten” en “een boom eruit, twee ervoor terug”?
  7. Erkent u dat uw huidige voedselbeleid niet heeft kunnen voorkomen dat de gemiddelde Nederlandse vleesconsumptie in 2019 zelfs is gestegen?[2] Zo nee, waarom niet?
  8. Welke extra maatregelen gaat u – bovenop het bestaande beleid – nemen om de Nederlandse vleesconsumptie snel terug te dringen?
  9. Erkent u dat uw huidige natuurbeleid niet heeft kunnen voorkomen dat in de afgelopen jaren veel te veel bomen zijn gekapt? Zo nee, waarom niet?
  10. Welke extra maatregelen gaat u – bovenop het bestaande beleid – nemen om het aantal bomen in Nederland zo snel mogelijk te verhogen?


[1] Kom je nog terug? (klimaatverbond.nl)

[2] Vleesconsumptie stijgt voor tweede jaar op rij | RTL Nieuws