Vragen Teunissen over het bericht dat Nederland niet is uitge­nodigd voor de door de VS geor­ga­ni­seerde klimaattop


Indiendatum: apr. 2021

Kamervragen van het lid Teunissen (Partij voor de Dieren) aan de demissionaire premier en de demissionaire minister van EZK over het bericht dat Nederland niet is uitgenodigd voor de door de VS georganiseerde klimaattop.

1. Kent u de berichten “President Biden Invites 40 World Leaders to Leaders Summit on Climate” [1] en “Nederland is allang geen leider meer als het gaat om vergroening; En dus krijgen we niet eens een uitnodiging voor de wereldtop van Joe Biden” ?[2]

2. Klopt het dat Nederland niet is uitgenodigd voor deze door de VS georganiseerde klimaattop?

3. Hoe gaat u zich op de hoogte stellen van de informatie die zal worden uitgewisseld op deze internationale klimaattop, meer specifiek de informatie die zal worden ingebracht door de aanwezige internationale klimaatkoplopers?

4. Gaat u na afloop contact opnemen met de deelnemers van deze klimaattop? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe gaat u de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de informatie die zal worden uitgewisseld op deze internationale klimaattop, meer specifiek de informatie die zal worden ingebracht door de aanwezige internationale klimaatkoplopers?

6. Kunt u een actuele stand van zaken geven met betrekking tot de Nederlandse inzet bij de internationale klimaattop in Glasgow (COP26) die vooralsnog in november 2021 zal worden georganiseerd?

7. Erkent u dat het uitblijven van een uitnodiging voor de door de VS georganiseerde klimaattop – terwijl diverse internationale klimaatkoplopers wel mogen deelnemen – een pijnlijke bevestiging is van de gebrekkige internationale status van Nederland als het gaat om het aanpakken van de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?

8. Wat zegt het u dat Nederland internationaal niet wordt gezien als internationale klimaatkoploper?

9. Erkent u dat dit een logisch gevolg is van de ontoereikende inspanningen van dit kabinet en vorige kabinetten om de klimaatcrisis aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

10. Herinnert u zich dat u dit kabinet aankondigde als “het groenste kabinet ooit” en dat u Nederland meermaals afschilderde als internationale klimaatkoploper?

11. Erkent u dat deze grootspraak haaks staat op de barre realiteit waarin Nederland o.a. kwam aanzetten met een boterzachte klimaatwet, het klimaatakkoord op diverse onderdelen liet dicteren door grote vervuilers, onderaan bungelt w.b.t. het aandeel duurzame energie, liever naar de Hoge Raad stapte dan dat er actie werd ondernomen om het Urgenda-doel te halen en dat dit Urgenda-doel vervolgens ook werd gemist? Zo nee, waarom niet?

12. Erkent u dat er een crisisaanpak nodig is voor de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?

13. Erkent u dat het aankomende kabinet zo snel mogelijk, zo veel mogelijk moet doen om een verdere opwarming van de Aarde te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

14. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór aanvang van de door de VS georganiseerde klimaattop op 22 en 23 april?


[1] https://www.whitehouse.gov/bri...

[2] De Volkskrant, 31 maart 2021.