Vragen Teunissen en Van Raan over het Bescherm- en Herstelplan Gas


Indiendatum: 21 jun. 2022

Schriftelijke vragen van de leden Teunissen en Van Raan (beide PvdD) aan de minister voor Klimaat en Energie over het Bescherm- en Herstelplan Gas

1. Welke 60 bedrijven zijn opgenomen in het Bescherm- en Herstelplan Gas?

2. Hoeveel gas kunnen deze 60 bedrijven volgens u besparen, in totaal en uitgesplitst naar bedrijf?

3. Kunt u van alle 60 bedrijven aangeven hoeveel kuub gas zij per jaar verbruiken in totaal en uitgesplitst naar bedrijf?

4. Kunt u dit ook aangeven voor de sierteelt als geheel? Hoeveel kuub gas verbruikt de sierteelt per jaar?

5. Maakte de ‘tijdelijke gasbesparingstender’ onderdeel uit van de gesprekken die u met de 60 grootverbruikers hebt gevoerd?

6. Waarom kiest u er niet voor om, zoals het Bescherm- en Herstelplan Gas in volgende stappen voorschrijft, de 60 grootverbruikers af te schakelen?

7. Waarom kiest u middenin de klimaatcrisis voor extra CO2-uitstoot?

8. Kunt u deze vragen beantwoorden voor aanvang van het commissiedebat Klimaat en Energie van woensdag 22 juni 2022?