Vragen Vestering over veel kleinere zwij­nen­po­pu­laties als gevolg van voed­sel­schaarste


Indiendatum: jun. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over een veel kleinere zwijnenpopulaties als gevolg van voedselschaarste

  1. Kent u het bericht ‘Veel minder zwijnen‘? [1]
  2. Is het waar dat er als gevolg van voedselschaarste en kleinere aanwas sprake is van een veel kleinere zwijnenpopulatie dan in eerdere jaren? Zo ja, hoe groot is het geschatte aantal dieren dat nu aanwezig is op de Veluwe volgens de voorjaarstellingen? Zo nee, waar blijkt dat uit?
  3. Deelt u de mening dat een landelijk jachtverbod in draag- en zoogtijd van wilde zwijnen een logisch signaal zou zijn in de richting van de provincies, gelet op het feit dat er in belangrijke mate predatie plaatsvindt door grote inheemse roofdieren zoals de wolf in relatie tot de kleinere populatie zwijnen van dit moment? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid een landelijk jachtverbod in te stellen per 1 juli wanneer het afschot van pasgeboren wilde zwijnenbiggen gepland staat?
  4. Deelt u de mening van prof dr. Josef Reichholf dat jacht geen regulerende werking heeft? [2] Zo nee waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat het toenemend aantal wolven in Nederland noopt tot een herbezinning ten aanzien van het afschot van grote hoefdieren die tot het voedselpakket van de wolf behoren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
  6. Kunt u aangeven hoe groot het aantal edelherten en wilde zwijnen is dat voor 2022 op de nominatie staat om afgeschoten te worden volgens de planning van de Provincie Gelderland?


[1] https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/833225/veel-minder-wilde-zwijnen-

[2] http://www.lusttoeter.de/derlusttoeter/jagd-kann-wildschweine-nicht-regulieren/index.html