Vragen over misplaatste uitla­tingen van ambte­naren


Indiendatum: mei 2010

Vragen van lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de misplaatste uitlatingen van ambtenaren

1.Kent u het bericht “Doe een Van der G’tje”?(1)

2. Kunt u uiteenzetten welke maatregelen zijn genomen tegen de schrijvers van dit stuk, nadat u het ‘smakeloos, gevoelloos en misplaatst’ hebt genoemd?

3. Deelt u de mening dat zowel de schrijver van het stuk als de redactie van ‘Met Name’ verantwoordelijk zijn voor het in diskrediet brengen van uw ministerie met dit bericht?

4. In welke mate acht u zichzelf eindverantwoordelijk voor plaatsing van dit bericht en welke consequenties verbindt u daaraan?

5. Ziet u de toonzetting van het bedoelde artikel als een incident, of zegt het iets over de houding op uw ministerie ten opzichte van de politiek?

6. Kunt u toelichten hoe u in het licht van voorgaande vraag het bericht beoordeelt van de Volkskrant van 27-11-2006 waarin topambtenaren van uw ministerie te kennen geven het als één van hun doelen te zien om de Partij voor de Dieren de wind uit de zeilen te nemen?(2)

(1) De Telegraaf, 20 mei 2010
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6752279/___Doe_een_Van_der_G_tje___.html?sn=binnenland

(2) “We moeten voor de troepen uitlopen en met maatregelen komen die de Partij van de Dieren, maar ook andere dierenactivisten in het parlement, de wind uit de zeilen nemen. Als dat goed en adequaat gebeurt, zo concludeert de vergadering, blijft er voor de partij weinig over.”

Indiendatum: mei 2010
Antwoorddatum: 16 jun. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over misplaatste uitlatingen van ambtenaren

Vraag 1. Kent u het bericht «Doe een Van der G’tje»?(1)

Ja.

Antwoord op vraag 2, 3, 4, 5 en 6:

Direct na het incident is een indringend gesprek gevoerd met de betrokkenen. Zij kunnen zich volledig vinden in de verklaring van het ministerie dat het hier gaat om een volstrekt misplaatste, smakeloze, en gevoelloze uitspraak. Ik heb direct maatregelen genomen om herhaling van dit incident te voorkomen. Hiermee is voor mij als eindverantwoordelijke de zaak afgesloten.

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Feitelijke vragen aan de regering tijdens PV VROM

Lees verder

Kamervragen aan de minister van VROM over het duurzaam inkopenbeleid en de keurmerken die daaronder vallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer