Vragen over kunst­matige vossen­burchten en jacht


Indiendatum: mrt. 2015

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over kunstmatige vossenburchten en jacht.

  1. Bent u op de hoogte van de online verkoop van kunstmatige vossenburchten, met als doel vossenjacht?[1]
  2. Deelt u de mening dat deze vorm van jacht, waarbij de vossen worden verstikt of ingesloten door teckels in deze vossenburchten, zeer dieronvriendelijk is?
  3. Deelt u de mening dat deze vorm van jacht niet soort-specifiek is, zoals ook erkend bij de verkopers op de website1, en daardoor mogelijk ook beschermde soorten zoals de das bejaagd worden?
  4. Wat vindt u ervan dat deze dieronvriendelijke en niet soort-specifieke vorm van jacht in Nederland plaats vindt?
  5. Kunt u inzicht geven in hoe vaak deze vorm van jacht voorkomt?
  6. Bent u met ons van mening dat deze vorm van jacht en de verkoop van bijhorende middelen niet zou moeten worden toegestaan? Zo ja, hoe ben u van plan daar een halt aan toe te roepen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.vandebarchemsejacht.nl/

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 13 jan. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) over kunstmatige vossenburchten en jacht (ingezonden 5 maart 2015 onder nr. 2015Z03937).

1

Bent u op de hoogte van de online verkoop van kunstmatige vossenburchten, met als doel vossenjacht?[1]

Antwoord

Ja.

2

Deelt u de mening dat deze vorm van jacht, waarbij de vossen worden verstikt of ingesloten door teckels in deze vossenburchten, zeer dieronvriendelijk is?

3

Deelt u de mening dat deze vorm van jacht niet soortspecifiek is, zoals ook erkend bij de verkopers op de website, en dat daardoor mogelijk ook beschermde soorten zoals de das bejaagd worden?

4

Wat vindt u ervan dat deze dieronvriendelijke en niet soortspecifieke vorm van jacht in Nederland plaatsvindt?

Antwoorden 2, 3 en 4

De regelgeving sluit het gebruik van een kunstmatige vossenburcht, de zogenaamd kunstbouw, niet uit. Ingeval dat een das of ander beschermd dier van een kunstbouw gebruik maakt en naar buiten komt, zal een jager dit zien en daar overeenkomstig regelgeving naar handelen. Door de diameter van de kunstbouw beperkt te houden, kan overigens worden voorkomen dat dassen hiervan gebruik maken.

5

Kunt u inzichtelijk maken hoe vaak deze vorm van jacht voorkomt?

Antwoord

Voorzover deze informatie beschikbaar is, zijn het de provincies die deze informatie kunnen verstrekken.

6

Deelt u de mening dat deze vorm van jacht en de verkoop van bijhorende middelen niet zou moeten worden toegestaan? Zo ja, hoe bent u van plan daar een halt aan toe te roepen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zie mijn antwoord op de vragen 2, 3 en 4. Ik wil er tevens op wijzen dat kunstbouwen soms toegepast worden voor de verplaatsing van dassen als compensatie voor het verwijderen van dassenburchten bij de uitvoering van werken.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over het in beslag nemen van nachtegalen en sijzen

Lees verder

Vragen over de dood van tienduizenden veldleeuweriken door maaien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer