Vragen over het in beslag nemen van nach­te­galen en sijzen


Indiendatum: feb. 2015

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het in beslag nemen van nachtegalen en sijzen.

  1. Kent u het bericht "NVWA en politie nemen nachtegalen en sijzen in beslag" [1]
  2. Kunt aangeven waarom de standhouder die in strijd met de wettelijke richtlijnen ongeringde sijzen voorhanden had, is heengezonden met een waarschuwing, zonder andere sanctie dan afstand van de vogels?
  3. Deelt u de mening dat strenger zou moeten worden opgetreden tegen handelaren die inheemse vogels aanbieden en de wet overduidelijk overtreden? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.nvwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2060102

Indiendatum: feb. 2015
Antwoorddatum: 12 jan. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het in beslag nemen van nachtegalen en sijzen (2015Z03395; ingezonden 26 februari 2015).

1

Kent u het bericht “NVWA en politie nemen Japanse nachtegalen en sijzen in beslag”?

Antwoord

Ja.

2

Kunt aangeven waarom de standhouder die in strijd met de wettelijke richtlijnen ongeringde sijzen voorhanden had, is heengezonden met een waarschuwing, zonder een andere sanctie dan afstand te moeten doen van de vogels?

Antwoord

In dit specifieke geval was er sprake van een overtreding van de ‘Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens’. De inspecteurs hebben vastgesteld dat de ongeringde sijzen niet uit het wild afkomstig konden zijn. Daarom is volstaan met een inbeslagneming en een waarschuwing. De bewuste handelaar heeft afstand gedaan van het bezit van de vogels.

3

Deelt u de mening dat strenger zou moeten worden opgetreden tegen handelaren die inheemse vogels aanbieden en de wet overduidelijk overtreden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In het onderhavige geval is naar mijn mening adequaat opgetreden.

Interessant voor jou

Vragen over het veilen en opvangen van dieren na een inbeslagname

Lees verder

Vragen over kunstmatige vossenburchten en jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer