Vragen over dood­ge­schoten koe


Indiendatum: jun. 2012

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Veiligheid en Justitie over het opsporen van de daders van een misdrijf op het platteland.

1. Kent u het bericht “boerengezin geschrokken en boos vanwege doodgeschoten koe”? [1]

2. Kunt u aangeven of opsporing van de daders van dit misdrijf hoge prioriteit heeft gekregen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid een beloning uit te loven voor tips die leiden tot opsporing en vervolging van de dader(s)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?[1] http://www.dichtbij.nl/west-friesland/regionaal-nieuws/artikel/2355533/boerengezin-geschrokken-en-boos-vanwege-doodgeschoten-koe-video.aspx

Indiendatum: jun. 2012
Antwoorddatum: 21 jun. 2012

1. Kent u het bericht “Boerengezin geschrokken en boos vanwege doodgeschoten koe”? 1)

Antwoord op vraag 1: Ja.

2. Heeft de opsporing van de daders van dit misdrijf hoge prioriteit gekregen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2: Het openbaar ministerie (OM) heeft mij het volgende meegedeeld.

Naar aanleiding van het incident is direct een strafrechtelijk onderzoek ingesteld en zijn de nodige opsporingshandelingen verricht. Naast onderzoek ter plaatse is ondermeer een getuigenoproep gedaan, waarna zich diverse getuigen hebben gemeld.

Aangezien het onderzoek nog gaande is, kan ik daarover geen nadere mededelingen doen.

3. Bent u bereid een beloning uit te loven voor tips die leiden tot opsporing en vervolging van de dader(s)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord op vraag 3: Er is een beloning voor tips uitgeloofd door een stichting die ageert tegen geweld tegen dieren. Voor het uitloven van een beloning door het OM bestaat volgens het OM op dit moment nog geen aanleiding.De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven