Vragen over Bilder­berg­con­fe­rentie 2012


Indiendatum: jun. 2012

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister President over de Bilderbergconferentie 2012


1 Kent u de 'Final list of participants Bilderberg meeting 2012' ?

2. Is het waar dat u tot de deelnemers aan de Bilderbergconferentie behoorde?

3.In welke kwaliteit bezocht u de Bilderbergconferentie?

4.Bent u bereid de agenda van de Bilderbergmeeting met ons te delen? Zo nee, waarom niet?

5.Kunt u aangeven hoe het uitnodigingsbeleid van de Bilderbergmeetings tot stand komt? Zo nee, waarom niet?

6.Kunt u aangeven of de Eurocrisis, het ESM en de begrotingsproblemen van afzonderlijke lidstaten onderwerp van bespreking zijn geweest op de conferentie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord?

7.Bent u met mij van mening dat in onzekere tijden transparantie gewenst is bij de mogelijke bespreking van crisismaatregelen? Zo nee, waarom niet?

8.Kunt u aangeven wat, waar en wanneer er openbaar gemaakt zal worden van de besproken onderwerpen en conclusies van deze conferentie? Zo nee, waarom niet?

9. Kunt u aangeven van welke Nederlandse deelnemers de reis- en of verblijfskosten voor deelname aan de conferentie ten laste van de rijksuitgaven komen en op welke wijze deze uitgaven gelegitimeerd zijn, in relatie tot het uitnodigingsbeleid, het particuliere karakter van de bijeenkomst, de niet openbare agenda.

10. Hoe verhoudt uw antwoord op kamervragen van het lid van Bommel over dit onderwerp in 2011, waarin u zegt te zijn uitgenodigd in uw kwaliteit van Minister President, zich tot het uitgangspunt van de organisatoren dat niemand op basis van functie wordt uitgenodigd maar obv persoonlijke kwaliteiten en op persoonlijke titel?

Indiendatum: jun. 2012
Antwoorddatum: 7 jun. 2012

1. Kent u de ‘Final list of participants Bilderberg meeting 2012’?[1]

Antwoord op vraag 1: Ja.

2. Is het waar dat u tot de deelnemers aan de Bilderbergconferentie behoorde?

Antwoord op vraag 2: Ja.

3. In welke kwaliteit bezocht u de Bilderbergconferentie?

Antwoord op vraag 3: Ik werd uitgenodigd als de minister-president van Nederland.

4. Bent u bereid de agenda van de Bilderbergmeeting met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4, 6 , 7 en 8: Net als veel andere internationale conferenties, vallen de besprekingen van de Bilderberg Conferentie onder de zogenoemde Chatham House rules. Door deel te nemen heb ik dat aanvaard. Op de website van de Bilderberg Conferentie valt overigens te lezen over welke onderwerpen o.m. gesproken werd op deze bijeenkomst: politiek, economische en maatschappelijke onderwerpen als trans-Atlantische relaties, ontwikkeling van het politieke landschap in Europa en de VS, bezuinigingen en groei in ontwikkelde economieën, cyber security, uitdagingen op het gebied van energie, de toekomst van de democratie, Rusland, China en het Midden-Oosten.

5. Kunt u aangeven hoe het uitnodigingsbeleid van de Bilderberg meetings tot stand komt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 5: Het secretariaat van de Bilderberg Conferentie is verantwoordelijk voor het uitnodigingenbeleid. Ik verwijs daar naar.

6. Kunt u aangeven of de Eurocrisis, het ESM en de begrotingsproblemen van afzonderlijke lidstaten onderwerp van bespreking zijn geweest op de conferentie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord?

Zie antwoord op vraag 4.

7. Deelt u de mening dat in onzekere tijden transparantie gewenst is bij de mogelijke bespreking van crisismaatregelen? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 4.

8. Kunt u aangeven wat, waar en wanneer er openbaar gemaakt zal worden van de besproken onderwerpen en conclusies van deze conferentie? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 4.

9. Kunt u aangeven van welke Nederlandse deelnemers de reis- en of verblijfskosten voor deelname aan de conferentie ten laste van de rijksuitgaven komen en op welke wijze deze uitgaven gelegitimeerd zijn, in relatie tot het uitnodigingsbeleid, het particuliere karakter van de bijeenkomst en de niet openbare agenda?

Antwoord op vraag 9: De kosten voor reis- en/of verblijf komen voor leden van de regering voor rijksrekening.

10. Hoe verhoudt uw antwoord op vragen van het lid van Bommel over dit onderwerp in 2011, waarin u zegt te zijn uitgenodigd in uw kwaliteit van minister-president, zich tot het uitgangspunt van de organisatoren dat niemand op basis van functie wordt uitgenodigd maar op basis van persoonlijke kwaliteiten en op persoonlijke titel?[2]

Antwoord op vraag 10: Als in mijn antwoord op vraag 3 aangegeven ben ik uitgenodigd als minister-president van Nederland. De besprekingen tijdens de conferentie worden echter gevoerd onder de Chatham House Rules om zo een open uitwisseling van ideeën en meningen te bevorderen. De beantwoording van de vragen van het lid Van Bommel over dit onderwerp in 2011 had geen betrekking op de minister-president.


[1] http://www.bilderbergmeetings.org/participants2012.html
[2]Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 3115

Interessant voor jou

Vragen over doodgeschoten koe

Lees verder

Vragen over straf ernstige dierenmishandeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer