Vragen Akerboom over de lande­lijke vrij­stel­lings­lijst


Indiendatum: 28 sep. 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan de demissionaire minister voor Natuur en Stikstof over de landelijke vrijstellingslijst

1. Is het juist dat een landelijke vrijstelling voor het vangen en doden van een soort uitsluitend kan worden verleend wanneer de gunstige staat van instandhouding van desbetreffende soort niet in het geding is?

2. Is het juist dat er voor u als minister niet langer een rechtsgrond bestaat voor een bestaande landelijke vrijstelling voor het vangen en doden van een soort, wanneer de staat van instandhouding van desbetreffende soort in het geding is gekomen?

3. Is het juist dat dat de gunstige staat van instandhouding van het konijn en de haas in het geding is?

4. Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, wat is de wettelijke basis voor uw besluit om de landelijke vrijstelling vooralsnog in stand te laten, terwijl de gunstige staat van instandhouding in het geding is?

5. Klopt het dat u momenteel het faunabeheerbeleid aan het herzien bent?

6. Zo ja, wat houdt die herziening in? Wat overweegt u te veranderen en met welk doel? Met welke organisaties bent u hierover precies in gesprek? Wanneer verwacht u uw vorderingen en / of conclusies te kunnen delen met de Kamer?

7. Kunt u aangeven hoe de tellingen van soorten op rijksgronden, die op basis van de wildlijst, de landelijke vrijstellingslijst en mogelijke andere ontheffingen geschoten mogen worden, plaatvinden? Wie doen deze tellingen en hoe worden deze geverifieerd?

8. Hoe ziet u de rol van grote predatoren in het jachtbeleid om tot een toekomstbestendig stelsel te komen? Bent u het er mee eens dat de rol van grote predatoren, zoals de wolf, meegenomen dient te worden in het faunabeheerbeleid, omdat deze een essentiƫle rol spelen in natuurlijk beheer? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Vragen over schade door investeringen van Rabobank

Lees verder

Vragen over de examenuitslag voor vso-scholieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer