Vragen Ouwehand over de nog altijd voort­du­rende dreiging van het coro­na­virus in de vlees­in­du­strie


Indiendatum: 25 sep. 2020

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de nog altijd voortdurende dreiging van het coronavirus in de vleesindustrie

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat slachterij Vion de slachttempo’s weer verder wil verhogen?[1]
 2. Heeft u gezien dat de reden hiervoor is dat de slachterij economische kansen ziet nu Duitsland kampt met Afrikaanse varkenspest en geen varkensvlees naar China mag exporteren, terwijl de Chinese importstop voor varkenvlees van Vion -die eind juni werd ingesteld vanwege het grote aantal coronabesmettingen bij Vion medewerkers- juist net is opgeheven?
 3. Ziet u dat Vion, door met dit plan te komen in een tijd waarin het aantal besmettingen in Nederland in razendsnel tempo oploopt, na alle waarschuwingen in de periode voor de zomer en na het ‘intense gesprek’ met u, wederom laat zien zich onaantastbaar te wanen?
 4. Erkent u dat dit bedrijf ook onaantastbaar lijkt te zijn, aangezien de betreffende Veiligheidsregio niet ingreep?
  a) toen bij een steekproef bleek dat één op de drie medewerkers besmet was[2],
  b) toen vervolgens bleek dat het beeld dat werd geschetst over de geringe besmettelijkheid van de medewerkers volledig onjuist was en
  c) toen Vion de daarop gemaakte afspraken niet nakwam?[3]
 5. Kunt u bevestigen dat dit niet alleen bij Vion in Boxtel speelt, maar dat ook bij Van Rooij Meat in Helmond niet werd ingegrepen door de betreffende Veiligheidsregio toen drie dagen na de aangekondigde heropening bleek dat de gemaakte afspraken al werden geschonden en er 500 mensen aan het werk waren in plaats van de afgesproken 300?[4]
 6. Hoe legt u dit uit aan ondernemers in de horeca, die hoge boetes opgelegd krijgen of zelfs moeten sluiten op het moment dat er besmettingen worden geconstateerd of wanneer wordt geconstateerd dat de richtlijnen niet worden nageleefd?
 7. Wat gaat u doen om te voorkomen dat Vion de slachttempo’s verder wil verhogen, tegen de oproep van de Kamer en de vakbonden in om de slachttempo’s juist te verlagen?[5]
 8. Heeft u de recente studie gelezen van wetenschappers uit Singapore en Ierland, waaruit blijkt dat het coronavirus lange tijd kan overleven op gekoeld en bevroren vlees en vis?[6]
 9. Heeft u gezien dat deze wetenschappers ervan uitgaan dat geïnfecteerde slachthuismedewerkers het virus op het vlees kunnen overbrengen?
 10. Kunt u uitsluiten dat dit een verklaring kan zijn voor de grote aantallen besmettingen in de vleessector wereldwijd? Zo ja, op basis van welk onderzoek meent u dit te kunnen uitsluiten?
 11. Heeft u gezien dat het coronavirus nog steeds regelmatig opduikt in slachterijen en vleesverwerkende bedrijven, zoals de afgelopen periode te zien was in, onder andere, Oostenrijk[7], België[8], Ierland[9] en Engeland?[10]
 12. Kunt u bevestigen dat u heeft aangekondigd dat Nederlandse slachthuizen per regio steekproefsgewijs zouden worden getest[11], nadat u eind mei nog beloofde dat alle medewerkers van slachthuizen zouden worden getest?[12]
 13. Hoeveel steekproeven hebben er inmiddels daadwerkelijk plaatsgevonden bij medewerkers in de vleesindustrie?
 14. Wanneer zijn deze steekproeven uitgevoerd?
 15. Bij welke slachthuizen of vleesverwerkende bedrijven zijn deze steekproeven uitgevoerd?
 16. Hoeveel medewerkers zijn hierbij getest?
 17. Wat waren de bevindingen?
 18. Bent u op de hoogte van het feit dat de GGD de steekproefsgewijze aanpak zegt te hebben vertaald naar een risicogerichte benadering, wat er in de praktijk op neerkomt dat er pas wordt getest als er signalen komen vanuit het slachthuis[13] of wanneer ergens een groter aantal besmettingen wordt gemeld[1]?
 19. Verwacht u dat slachthuizen zelf snel de GGD zullen inschakelen? Zo ja, herinnert u zich dat de GGD Hart voor Brabant op 25 mei nog geen besmettingen had doorgekregen van Vion Boxtel[2], terwijl er op dat moment al verschillende medewerkers besmet waren en er ruim een maand daarvoor al een minuut stilte was gehouden voor de eerste medewerker die overleed aan het virus?[3]
 20. Hoe houdt u zicht op de situatie in de vleessector en waaruit blijkt dat u landelijk de regie neemt in de bestrijding van het coronavirus in de vleesindustrie, zoals de Kamer u opdroeg?[4]
 21. Kunt u deze vragen één voor één en zo spoedig mogelijk beantwoorden?


[1] https://www.pigbusiness.nl/artikel/365581-slachterij-vion-mag-weer-varkensvlees-naar-china-exporteren/

[2] https://www.bd.nl/meierij/steekproef-vion-in-boxtel-een-op-drie-medewerkers-besmet-met-coronavirus~a58a3417/

[3] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3256690/dit-is-waarom-slachthuis-vion-open-mocht-blijven-ondanks-de-vele-coronabesmettingen

[4] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3257529/van-rooi-meat-liet-veel-te-veel-mensen-werken-in-slachterij-maar-veiligheidsregio-greep-niet-in

[5] Aangenomen motie Ouwehand, Kamerstuk: 28286 nr. 1118

[6] https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/9/Studie-corona-overleeft-op-gekoeld-en-bevroren-vlees-645371E/

[7] https://www.pigbusiness.nl/artikel/257047-nu-ook-corona-in-slachterijen-in-oostenrijk-nog-geen-sluitingen/

[8] https://www.demorgen.be/nieuws/al-50-medewerkers-van-westvlees-staden-hebben-positief-getest-op-coronavirus~b243b938/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[9] https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/covid-19-significant-outbreak-in-waterford-meat-plant-union-says-1.4357622

[10] https://www.theguardian.com/world/2020/aug/27/covid-hundreds-self-isolate-after-norfolk-poultry-plant-outbreak

[11] Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 25 295, nr. 386 1

[12] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5132541/schouten-alle-medewerkers-van-slachthuizen-worden-getest

[13] https://www.ad.nl/economie/angstcultuur-in-vleessector-slachterijwerkers-zwijgen-opgelegd~ac6e847e/

[14] Antwoord van de heer De Gouw tijdens de technische briefing over het coronavirus, 22-09-2020

[15] https://www.omroepbrabant.nl/n...

[16] Zie ook artikel ‘Nederlandse abattoirs blijft meeste ellende bespaard’, FD 19 mei 2020

[17] Aangenomen motie Ouwehand, Kamerstuk 28286, nr. 1109