Kamer­vragen Van Raan en Van Esch over studenten die spio­na­ge­software moeten instal­leren om tentamens te kunnen doen


Indiendatum: 25 sep. 2020

Vragen van de leden Van Raan en Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de ministers van OCW en BiZa over studenten die spionagesoftware moeten installeren om tentamens te kunnen doen.

 1. Kent u het bericht “Wouter weigert nog langer tentamens te maken: hij wil geen spionagesoftware tegen spieken installeren”?[1]
 2. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat studenten worden gedwongen om spionagesoftware of andere meekijksoftware te installeren? Zo nee, waarom niet?
 3. Onderschrijft u de stelling van hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs, dat dit heel diep ingrijpt in het leven van studenten?[2] Zo nee, waarom niet?
 4. Ziet u de tegenstrijdigheid van de situatie dat studenten gevraagd wordt om spionagesoftware te installeren, waarvan hun hoogleraar zegt dat hij dat nooit op zijn computer zou installeren? Zo nee, waarom niet?
 5. Zou u het de medewerkers van uw ministerie toestaan of aanraden om de betreffende spionagesoftware te installeren op hun computers? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom zouden studenten dit dan wel moeten installeren?
 6. Onderschrijft u het advies van onderzoeker surveillancesoftware Haroon Sheikh “Als we er mee kunnen stoppen: absoluut mee stoppen”?[3] Zo nee, waarom niet?
 7. Als dergelijke spionagesoftware voldoet aan het wettelijk kader, terwijl experts met klem afraden om deze software te installeren, wat zegt u dat dan over het wettelijk kader?
 8. Deelt u de twijfels van Haroon Sheikh over de vraag of dergelijke software überhaupt wel goed werkt om tentamenfraude te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u aangeven welke informatie in theorie doormiddel van deze software allemaal verzameld kan worden?
 10. Welke garanties heeft u dat betrokken bedrijven of onderwijsinstellingen alleen de strikt noodzakelijke informatie verzamelen?
 11. Welke garanties heeft u dat derden, zoals bijvoorbeeld de softwareleverancier, hackers, inlichtingendiensten of andere partijen geen toegang hebben tot de te verzamelen informatie?
 12. Deelt u de mening dat er nooit gesteld mag worden dat er geen alternatief zou zijn voor het installeren van spionagesoftware? Zo nee, waarom zijn praktische bezwaren voor u belangrijker dan privacy?
 13. Kunt u voorbeelden geven van situaties waarbij privacyvriendelijke alternatieven voor dergelijke software ter beschikking werden gesteld?
 14. Wat gaat u doen om onderwijsinstellingen te helpen om zo snel mogelijk op veilige wijze tentamens te organiseren, zonder dat daar spionagesoftware bij komt kijken zodat de privacy van studenten niet wordt aangetast?
 15. Weet u inmiddels hoeveel hoger onderwijsinstellingen vragen hun studenten om spionagesoftware te installeren, aangezien daar bij eerdere Kamervragen van het lid Futselaar geen eenduidig antwoord op kwam?[4]
 16. Heeft u in beeld hoeveel studenten deze spionagesoftware daadwerkelijk hebben geïnstalleerd?
 17. Heeft u in beeld hoeveel studenten hebben geweigerd om deze spionagesoftware te installeren?
 18. Wat gaat u doen om studenten zoals Wouter, die weigeren om spionagesoftware te installeren en daardoor geen tentamens kunnen maken, te steunen door bijvoorbeeld een alternatief aan te bieden?
 19. Wat gaat u doen om te voorkomen dat studenten zoals Wouter, die weigeren om spionagesoftware te installeren en daardoor geen tentamens kunnen maken, studievertraging oplopen?
 20. Deelt u de mening dat als studenten die door hun weigering om spionagesoftware te installeren toch studievertraging oplopen, gecompenseerd zouden moeten worden voor de extra kosten die ze maken? Zo nee, waarom niet?
 21. Gaat u andere studenten aanmoedigen om ook te stoppen met het maken van tentamens zolang ze daar spionagesoftware voor moeten installeren? Zo nee, waarom niet?


[1] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/wouter-weigert-nog-langer-tentamens-te-maken-hij-wil-geen-spionagesoftware-tegen-spieken-installere/

[2] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/wouter-weigert-nog-langer-tentamens-te-maken-hij-wil-geen-spionagesoftware-tegen-spieken-installere/

[3] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/wouter-weigert-nog-langer-tentamens-te-maken-hij-wil-geen-spionagesoftware-tegen-spieken-installere/

[4] Kamervragen van het lid Futselaar (SP), kamerstuk: 2020D16219.