Vragen Ouwehand cs over betere bescherming van hazen en konijnen nu die op lijst bedreigde zoog­dieren staan


Indiendatum: 4 nov. 2020

Schriftelijke vragen van de leden Ouwehand (Partij voor de Dieren), De Groot (D66), Graus (PVV), Bromet (GroenLinks), Futselaar (SP) en Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over het opnemen van de haas en het konijn op de lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd worden.

1. Kent u het bericht ‘Het gaat niet goed met de haas en het konijn: ze staan voor het eerst op de Rode Lijst'? [1]

2. Waar wordt de teruggang van deze soorten door veroorzaakt?

3. Is het juist dat de jacht op de haas en het konijn gewoon door mag blijven gaan, omdat deze bedreigde soorten nog steeds op de lijst van vrij bejaagbare soorten staan?

4. Bent u bereid de haas en het konijn met spoed van de lijst met vrij bejaagbare soorten te halen? En zo nee, waarom niet?

5. Wat gaat u doen om de haas en het konijn zodanig te beschermen dat ze weer van de Rode Lijst af kunnen?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-gaat-niet-goed-met-de-haas-en-het-konijn-ze-staan-voor-het-eerst-op-de-rode-lijst~b4a6bf0d/