Schrif­te­lijke vragen Wassenberg over het bericht dat ontsnapte chim­pansees zijn dood­ge­schoten in Dierenpark Amers­foort


Indiendatum: 3 nov. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over het bericht dat ontsnapte chimpansees zijn doodgeschoten in Dierenpark Amersfoort.

 1. Bent u ervan op de hoogte dat in de ochtend van 3 november 2020 twee ontsnapte chimpansees in Dierenpark Amersfoort zijn doodgeschoten? [1]
 2. Wat was de precieze oorzaak van de ontsnapping van de chimpansees? Klopt het dat een van de verzorgers het verblijf niet goed had gesloten?
 3. Klopt het dat de chimpansees zijn doodgeschoten? Kunt u toelichten waarom verdoving niet aan de orde was?
 4. Zijn de bezoekers van de dierentuin in gevaar geweest? Kunt u dat toelichten?
 5. Hoe is het mogelijk dat één menselijke fout kan leiden tot dergelijk drama? Waarom waren er kennelijk geen veiligheidsmaatregelen die konden voorkomen dat één fout hiertoe heeft geleid?
 6. Vindt u het in dit licht verantwoord om chimpansees in gevangenschap te houden en tentoon te stellen aan bezoekers?
 7. Vormt het incident voor u aanleiding onderzoek in te stellen naar de huisvestingseisen voor dierentuindieren en de veiligheid in dierentuinen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?
 8. Deelt u de mening dat een dergelijke situatie, waarbij een in gevangenschap gehouden dier wordt gedood zodra hij een gevaar vormt voor het publiek, geen recht doet aan de intrinsieke waarde van het dier (art. 1.3 Wet dieren)? Kunt u dat toelichten?
 9. Wist u dat dergelijke gevaarlijke incidenten in dierentuinen wereldwijd veelvuldig voorkomen, zoals recent bijvoorbeeld in Zürich [2] en in Madrid [3]? Vindt u dit een aanvaardbaar risico van het houden van dieren in gevangenschap?
 10. Vormt een dergelijk incident voor u aanleiding om het bestaansrecht van dierentuinen te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid een verbod in te stellen op het houden en tentoonstellen van chimpansees in dierentuinen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.ad.nl/binnenland/chimpansees-mike-en-karibuna-ontsnappen-in-dierenpark-amersfoort-door-menselijke-fout-beide-apen-doodgeschoten~aaaa469a/

[2] “Tiger kills Zurich zookeeper in front of visitors and staff.” https://www.bbc.com/news/world-europe-53294245

[3] “Zookeeper left seriously injured in attack by gorilla at Madrid zoo.”

https://www.euroweeklynews.com/2020/09/27/zookeeper-left-seriously-injured-in-attack-by-gorilla-at-madrid-zoo/