Vragen Kostic over dump­prijzen van nieuw plastic


Indiendatum: 30 jan. 2024

Schriftelijke vragen van het lid Kostić (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over dumpprijzen van nieuw plastic

Kent u het artikel ‘Crisis in de plasticrecycling: nieuw plastic is te goedkoop’?[1]

Wat is uw reactie op het feit dat er een sterke daling te zien is in de prijs van nieuw plastic en leveranciers van gerecycled plastic niet met deze prijzen kunnen concurreren?

Wat is uw reactie op de waarschuwing dat recyclebedrijven hierdoor failliet zullen gaan en daardoor meer recyclebaar afval de verbrandingsoven in zal gaan? Vindt u dit wenselijk?

Vindt u het wenselijk dat nieuw plastic lange afstanden moet afleggen om op de Nederlandse markt te komen, gezien de productie voornamelijk plaatsvindt in China en de VS? Zo nee, welke maatregelen worden hier al tegen genomen en welke maatregelen kunnen hier additioneel worden genomen?

Welke concrete maatregelen zijn er in deze kabinetsperiode getroffen voor het stimuleren van het gebruik van gerecycled plastic en/of het belaste van nieuw plastic?

Bent u van plan om, gezien de berichten over dumpprijzen van nieuw plastic en het mogelijk faillissement van recyclebedrijven, de regelgeving omtrent het verplicht bijmengen van gerecycled plastic eerder in te laten gaan dan 2027? Zo nee, waarom niet?

Bent u het ermee eens dat er extra maatregelen nodig zijn om het gebruik van nieuw plastic te ontmoedigen en dat het hier een kwestie van en-en is en niet of-of? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat, naast het verplicht bijmengen van gerecycled plastic, het heffen van belasting op nieuw plastic nodig is zodat bedrijven niet enkel het minimale verplichte percentage zullen aanhouden, maar worden gestimuleerd om bovenop het minimale percentage meer gerecycled plastic te gaan gebruiken? Zo nee, waarom niet?

Bent u van plan om uw beslissing om geen belasting op nieuw plastic te willen heffen te herzien? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2024/01/17/recyclingfabriek-bijna-failliet-omdat-nieuw-plastic-zo-goedkoop-is-a4187319

Interessant voor jou

Vragen Chakor/Kostic over de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren

Lees verder

Vragen Kostic c.s. over belastingontwijking van bedrijven zoals Chemours

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer