Vragen aan de minister van LNV over promotie van dier­on­vrien­delijk kalfs­vlees


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van LNV over promotie van dieronvriendelijk kalfsvlees

1. Kent u de commercial ‘kalfsvlees, daar wordt iedereen vrolijk van’ 1?

2. Vindt u de claim terecht dat ‘iedereen vrolijk zou worden van kalfsvlees’?

3. Bent u met ons van mening dat Europese subsidie voor de promotie van de consumptie van kalfsvlees op gespannen voet staat met uw voornemen alternatieven voor vlees te onderzoeken/ontwikkelen?

4. Kunt u aangeven hoe de kosten van vleespromotiecampagnes zoals ‘kip het meest veelzijdige stukje vlees’ en ‘kalfsvlees daar wordt iedereen vrolijk van’ zich verhouden tot de uitgaven die gebudgetteerd zijn voor onderzoek naar en ontwikkeling van vleesvervangers?

5. Kunt u aangeven of er meer vlees- of zuivelproducten zijn die in het komende jaar met subsidie van de Nederlandse en/of Europese overheid zullen worden gepromoot? Zo ja, welke en welke bedragen zijn daarmee gemoeid? Hoe verhoudt dit zich tot de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet?

6. Bent u met ons van mening dat kalveren die kort na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder en in een kleine kale box op een dieet van kunstmelk worden gezet, en de moederdieren niet vrolijk worden van kalfsvlees? Vindt u in dat kader de campagne slogan passend?

1 http://www.kalfsvlees.nl/informatie/actueel/videos/commercial-kalfsvlees/

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 15 jul. 2009

Geachte Voorzitter,

Hiermee doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die op 9 juli jl. zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over promotie van dieronvriendelijk kalfsvlees (2009Z13693).

Vraag 1
Kent u de commercial “Kalfsvlees, daar wordt iedereen vrolijk van”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Vindt u de claim terecht dat ‘iedereen vrolijk zou worden van kalfsvlees’?

Antwoord
Ik treed niet in de beoordeling van reclame boodschappen.

Vraag 3
Deelt u de mening dat Europese subsidie voor de promotie van de consumptie van kalfsvlees op gespannen voet staat met uw voornemen alternatieven voor vlees te onderzoeken/ontwikkelen?

Antwoord
Nee. De campagne van de sector richt zich op het geven van voorlichting over kwaliteitssystemen in de kalfsvleessector en verstrekt objectieve en uitgebreide informatie over communautaire en nationale regels inzake kwaliteitsregelingen voor de borging van de veiligheid van vlees­producten. In mijn beleidsnota’s heb ik aangegeven aandacht te willen voor de verduurzaming van de vleesproductie. Daarnaast zet ik me in voor het onderzoeken en ontwikkelen van alternatieven voor vlees.

Vraag 4
Kunt u toelichten hoe de kosten van vleespromotiecampagnes zoals ‘kip het meest veelzijdige stukje vlees’ en ‘kalfsvlees daar wordt iedereen vrolijk van’ zich verhouden tot de uitgaven die gebudgetteerd zijn voor onderzoek naar en ontwikkeling van vleesvervangers?

Antwoord
Voor dit soort campagnes wordt vanuit de Nederlandse overheid geen financiële bijdrage geleverd. Over de inzet van het kabinet op het gebied van onderzoek zond ik uw Kamer op 2 juli jongstleden een uitgebreide brief.

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten of er meer vlees- of zuivelproducten zijn die in het komende jaar met subsidie van de Nederlandse en/of Europese overheid zullen worden gepromoot? Zo ja, welke en welke bedragen zijn daarmee gemoeid? Hoe verhoudt dit zich tot de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet?

Antwoord
Ik heb geen zicht op mogelijk nieuwe programma's voor vlees- of zuivelproducten. Wat betreft reeds bij de Commissie ingediende programma's verwacht ik dat de Commissie binnenkort een positief besluit zal nemen over een Nederlands-Franse campagne voor zuivel.
Het gaat hierbij om in totaal € 8.840.466,- met een EU-cofinanciering van
€ 4.420.233,-.Het Nederlandse aandeel hierin komt volledig voor rekening van de sector.
Ik zie tegen dit programma geen bezwaar uit het oogpunt van duurzaamheid.

Vraag 6
Deelt u de mening dat kalveren die kort na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder en in een kleine kale box op een dieet van kunstmelk worden gezet, en de moederdieren niet vrolijk worden van kalfsvlees? Vindt u in dat kader de campagneslogan passend?

Antwoord
Of kalveren en de moederdieren hier vrolijk van worden kan ik niet beoordelen. Wel constateer ik met belangstelling dat de sector voldoet aan het "Beter Leven-kenmerk" van de dierenbescherming.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Vragen aan de minister van LNV over de bescherming van de rivierrombout (libellensoort)

Lees verder

Vragen aan de ministers van LNV, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking over de dierencrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer