Schrif­te­lijke vragen Van Raan over de vervui­lende afscheids­vlucht van de KDC-10


Indiendatum: 7 okt. 2021

Schriftelijke vragen van het lid van Raan (PvdD) aan de minister van Defensie, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de vervuilende afscheidsvlucht van de KDC-10

1. Klopt het dat Defensie op 07-10-2021 een rondvlucht van grofweg 550 km heeft uitgevoerd met een oude KDC-10?

2. Kunt u zich herinneren dat de minister-president aangaf dat Nederland ook in de Olympisch Spelen van het Klimaat nummer één kon zijn?

3. Kunt u aangeven wat de CO2 uitstoot was van de vlucht?

4. Kunt u bevestigen dat een vliegtuig, naast de uitstoot van broeikasgassen, ook nog significante niet-CO2 effecten heeft die bijdragen aan de klimaatcrisis?

5. Kunt u aangeven hoe zo’n nutteloze vlucht past in de ambitie om Olympisch Kampioen Klimaat te worden?

6. Kunt u aangeven wat de kosten waren van deze vlucht? Was dit haalbaar en betaalbaar?

7. Kunt u zich voorstellen dat de oproep aan de individuele burger ‘iedereen doet wat’ tamelijk hol klinkt wanneer Defensie besluit een vervuilende en nutteloze vlucht het land door te sturen?

8. Kunt u aangeven waarom het kabinet enerzijds inzet om de CO2 uitstoot enigszins te reduceren en anderzijds inzet om de CO2 uitstoot extra te verhogen?

9. Kunt u zich voorstellen dat een atleet Olympisch Kampioen zou worden wanneer deze enerzijds inzet op het fit worden en anderzijds actief inzet op het zichzelf blesseren?

10. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?