Schrif­te­lijke vragen Van Raan over de vervui­lende afscheids­vlucht van de KDC-10


Indiendatum: 7 okt. 2021

Schriftelijke vragen van het lid van Raan (PvdD) aan de minister van Defensie, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de vervuilende afscheidsvlucht van de KDC-10

1. Klopt het dat Defensie op 07-10-2021 een rondvlucht van grofweg 550 km heeft uitgevoerd met een oude KDC-10?

2. Kunt u zich herinneren dat de minister-president aangaf dat Nederland ook in de Olympisch Spelen van het Klimaat nummer één kon zijn?

3. Kunt u aangeven wat de CO2 uitstoot was van de vlucht?

4. Kunt u bevestigen dat een vliegtuig, naast de uitstoot van broeikasgassen, ook nog significante niet-CO2 effecten heeft die bijdragen aan de klimaatcrisis?

5. Kunt u aangeven hoe zo’n nutteloze vlucht past in de ambitie om Olympisch Kampioen Klimaat te worden?

6. Kunt u aangeven wat de kosten waren van deze vlucht? Was dit haalbaar en betaalbaar?

7. Kunt u zich voorstellen dat de oproep aan de individuele burger ‘iedereen doet wat’ tamelijk hol klinkt wanneer Defensie besluit een vervuilende en nutteloze vlucht het land door te sturen?

8. Kunt u aangeven waarom het kabinet enerzijds inzet om de CO2 uitstoot enigszins te reduceren en anderzijds inzet om de CO2 uitstoot extra te verhogen?

9. Kunt u zich voorstellen dat een atleet Olympisch Kampioen zou worden wanneer deze enerzijds inzet op het fit worden en anderzijds actief inzet op het zichzelf blesseren?

10. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Indiendatum: 7 okt. 2021
Antwoorddatum: 2 nov. 2021

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Defensie, van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over de vervuilende afscheidsvlucht van de KDC-10 (ingezonden 11 oktober 2021).

Antwoord van Minister Kamp (Defensie) (ontvangen 2 november 2021).

Vraag 1

Klopt het dat Defensie op 07 oktober 2021 een rondvlucht van grofweg 550 kilometer heeft uitgevoerd met een oude KDC-10?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u zich herinneren dat de Minister-President aangaf dat Nederland ook in de Olympisch Spelen van het Klimaat nummer één kon zijn?

Antwoord 2

Ja.

Vraag 3

Kunt u aangeven wat de CO2-uitstoot was van de vlucht?

Antwoord 3

De CO2 uitstoot was circa 50.540 kg.

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat een vliegtuig, naast de uitstoot van broeikasgassen, ook nog significante niet-CO2 effecten heeft die bijdragen aan de klimaatcrisis?

Antwoord 4

De omvang van niet-CO2-klimaateffecten, zoals de vorming van condensstrepen, is sterk afhankelijk van onder andere de hoogte van de emissies. De vlucht van de KDC-10 vond plaats op lagere hoogte waardoor er geen sprake is van significante niet-CO2-effecten.

Vraag 5
Kunt u aangeven hoe zo’n nutteloze vlucht past in de ambitie om Olympisch Kampioen Klimaat te worden?

Antwoord 5
In de cultuur van Defensie bestaat de behoefte uitdrukking te geven aan de waardering voor het belangrijke werk dat de KDC-10 heeft verricht in het belang van Nederland. De vlucht was een passend afscheid van de transport-toestellen die sinds 1995 tienduizenden veteranen naar verschillende missie- en inzetgebieden hebben gebracht en vervolgens weer naar huis hebben gevlogen. Daarnaast hebben deze toestellen onafgebroken steun geleverd en goederentransporten uitgevoerd voor deze missies. Verder zijn de toestellen van belang geweest bij de inzet van jachtvliegtuigen die door de KDC-10 veelvuldig zijn bijgetankt om de missietijd te vergroten en het aantal starts en landingen van jachtvliegtuigen, ook in Nederland, te beperken. Tot slot is het toestel veelvuldig ingezet voor crisis- en noodhulpverlening bij rampen over de hele wereld, onlangs nog voor de noodevacuatie uit Afghanistan. Dit alles leidde tot de wens passend afscheid van de toestellen te nemen.

Vraag 6
Kunt u aangeven wat de kosten waren van deze vlucht? Was dit haalbaar en betaalbaar?

Antwoord 6
De kerosinekosten voor de afscheidsvlucht van de KDC-10 bedroegen € 7.042. Dit past binnen het reguliere budget voor het vliegprogramma van dit toestel.

Vraag 7
Kunt u zich voorstellen dat de oproep aan de individuele burger «iedereen doet wat» tamelijk hol klinkt wanneer Defensie besluit een vervuilende en nutteloze vlucht het land door te sturen?

Antwoord 7
Dit was voor Defensie geen nutteloze vlucht. Zie antwoord vraag 5.

Vraag 8
Kunt u aangeven waarom het kabinet enerzijds inzet om de CO2-uitstoot enigszins te reduceren en anderzijds inzet om de CO2-uitstoot extra te verhogen?

Antwoord 8
In antwoord 5 is uitgelegd waarom Defensie belang hecht aan deze vlucht als een passend afscheid van dit vliegtuig. De KDC-10 wordt nu vervangen door een moderne Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) die stiller en zuiniger vliegt en daarmee ook minder CO2 uitstoot.

Vraag 9
Kunt u zich voorstellen dat een atleet Olympisch Kampioen zou worden wanneer deze enerzijds inzet op het fit worden en anderzijds actief inzet op het zichzelf blesseren?

Antwoord 9
De vragensteller doelt hier op twee onderling tegenstrijdige doelstellingen. Wat het verband is met de vlucht van de KDC-10 is niet duidelijk.

Vraag 10
Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Antwoord 10
Ja.

Interessant voor jou

Vervolgvragen Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China

Lees verder

Schriftelijke vragen Van Raan over de vraag waarom de gastarieven voor huishoudens stijgen terwijl de gasvoorraden toch voldoende waren?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer